Nieuws

Vangnetregeling Wlz-indiceerbaren uitgewerkt in voorschrift

22 december 2016

De vangnetregeling voor Wlz-indiceerbaren is uitgewerkt in het voorschrift zorgtoewijzing. Deze vangnetregeling is bedoeld voor cliënten die vallen onder de Wlz-indiceerbaren vallen, maar op basis van hun extramurale indicatie niet uitkomen met het budget van het zorgprofiel. Zorgverzekeraars Nederland heeft deze vangnetregeling uitgewerkt in het voorschrift zorgtoewijzing zorg. 

wlz

Zoals eerder gemeld geldt deze regeling voor de duur van 3 jaar tot 1 januari 2020. In essentie houdt het in dat de zorg die een cliënt had op basis van zijn indicatie in AWBZ-functies en klassen doorloopt na ingangsdatum van het zorgprofiel. De zorgkantoren verlengen de functies en klassen die geldig waren op 31 december 2016 dan automatisch vanaf 1 januari 2017.

Wlz-indiceerbaren die ervoor gekozen hebben om hun profiel eerder in te laten gaan kunnen kiezen om weer terug te vallen op het indicatiebesluit in AWBZ-functies en klassen tot 1 januari 2020.

Meer informatie over deze vangnetregeling staat in het voorschrift zorgtoewijzing in bijlage G. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude