Nieuws

Convenant VU en Ons Tweede Thuis ondertekend

11 mei 2015

Als universiteit en gehandicaptenzorg samenwerken kan dat veel opleveren voor de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. In dat kader is op 11 mei een convenant ondertekend met als thema ‘Gehechtheid en sociale relaties bij mensen met een beperking’.

Sinds 2010 werken Vrije Universiteit, afdeling ontwikkelingspedagogiek, en Ons Tweede Thuis samen. In dat jaar is het onderzoek ‘De prevalentie van verstoord gehechtheidsgedrag onder mensen met een verstandelijke beperking en de samenhang tussen psychopathologie en/of probleemgedrag’, gestart in samenwerking met Bartiméus en Cordaan. Dit onderzoek, dat zal worden aangeboden voor publicatie, heeft veel kennis opgeleverd over hoe mensen met een beperking relaties aangaan met hun begeleiders. Het onderzoek maakt daarnaast duidelijk dat het nodig is om trainingen, methoden en instrumenten te ontwikkelen om de sensitiviteit en empathie van begeleiders (en familieleden, betrokkenen) te verbeteren. In 2014 is het onderzoek naar het effect van een serious game ‘De wereld van EMPA’ gestart en in 2015 start het project ‘Stop nu met pesten!’.

Om implementatie van kennis en onderzoek naar effectieve interventies te stimuleren is op 11 mei een convenant gesloten tussen de VU FPP en Ons Tweede Thuis. Ondertekenaars waren dhr. R. de Bruijn, voorzitter Raad van Bestuur Ons Tweede Thuis, prof. dr. C. Schuengel, afdelingshoofd Ontwikkelingspedagogiek VU, en dhr. M. van Aken, directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek VU. Het thema van het convenant is ‘Gehechtheid en sociale relaties bij mensen met een beperking’.

Beide partijen zien deze samenwerking als de eerste stap in de ontwikkeling van een zogenaamde academische werkplaats. Doel van zo’n werkplaats is wetenschap en praktijk nog beter met elkaar te verbinden. Hiermee bouwen zij aan een infrastructuur voor toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek. De ambitie is om deze academische werkplaats in te richten met meerdere partijen, naast Ons Tweede Thuis en de VU. Op deze manier wordt de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking verbeterd en wetenschappelijk onderbouwd. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het effectief vergroten, verspreiden, implementeren en benutten van kennis. Nadrukkelijke aandacht vragen de volgende onderwerpen: vergaren van kennis omtrent relaties/gehechtheid m.b.t. de ontwikkeling, welbevinden van mensen met beperkingen en de professionaliteit van zorgverleners in de omgang met cliënten.