Nieuws

Corona crisis en implementatie Wet zorg en dwang

18 maart 2020

De VGN heeft naar aanleiding van signalen van leden over de gevolgen van de coronacrisis voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd), contact opgenomen met het ministerie van VWS.

Mondkapje-corona

Goede zorg tijdens coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zal veel tijd besteed worden aan corona-gerelateerde taken, zodat er weinig tijd overblijft voor de implementatie van de Wzd. Ook andere implementatie, zoals trainingen en scholingen vallen stil of zijn moeilijk uitvoerbaar, vanwege bijvoorbeeld groepsbeperkingen.

Het ministerie van VWS heeft hier alle begrip voor. Het uitgangspunt van VWS is dat zorgaanbieders, ook in deze crisistijd, goede en veilige zorg blijven bieden aan hun cliënten en dat het onontkoombaar is dat dit consequenties heeft voor andere zaken zoals de implementatie van de Wzd. 

Meer informatie vindt u op deze site:
https://www.dwangindezorg.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/wzd-en-coronacrisis 

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: