Nieuws

Cruciale rol voor verpleegkundigen in de medische zorgverlening

04 maart 2021

Welke rol spelen de verpleegkundigen in de samenwerking tussen huisartsen en Artsen Verstandelijk Gehandicapten in de medische zorg aan mensen met een beperking? Ingrid Tewis, coördinerend verpleegkundige, vertelt over haar ervaringen bij de Marius Meijboom.

Verpleegkundige Ingrid op de Marius Meijboom
Ingrid Tewis (rechts)

De Marius Meijboom is een woon- en logeerhuis van Cordaan en Ons Tweede Thuis in Amsterdam. Hier wonen 35 mensen met een meervoudig complexe beperking. 'Een mooie doelgroep om mee te werken', vertelt Ingrid Tewis, coördinerend verpleegkundige. 'Ook een groep met complexe zorgvragen en met relatief veel lichamelijke problemen. Onze bewoners kunnen ons niet vertellen waar ze last van hebben en wat pijn doet, dus is het vaak puzzelen om te ontdekken wat er aan de hand is.'

Samenwerking in medische zorg

Het team van verpleegkundigen op de Marius Meijboom speelt een cruciale rol in de medische zorg aan haar bewoners én in het contact met de huisartsen en de Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG's). Daarbij gaat het in de avonden, nachten en weekenden om niet planbare en acute medische zorg. De verpleegkundigen die in deze uren werken, zijn verantwoordelijk voor de triage en beoordelen zodoende of een dienstdoende huisarts of AVG moet worden ingeschakeld.

Nauw contact

Ingrid werkt samen met één directe collega (ook een coördinerend verpleegkundige) doordeweeks overdag. De coördinerend verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het voorbereiden, plannen en opvolgen van de wekelijkse artsenvisites. Zij hebben nauw contact met twee AVG's en een huisarts voor de reguliere én de acute medische zorg overdag. De twee AVG's zijn in dienst van Cordaan en werken elk een dagdeel per week exclusief voor de Marius Meijboom. De huisarts houdt twee keer per week spreekuur op de Marius Meijboom.

Voorwaarden voorwacht en achtervang

De huisarts stelde twee belangrijke voorwaarden aan een contract voor zorgverlening op de Marius Meijboom. De eerste is dat de achtervang goed geregeld moet zijn door de beschikbaarheid van een AVG, omdat huisartsen niet gespecialiseerd zijn in handicap gebonden problematiek. De tweede voorwaarde is dat ook de voorwacht goed geregeld moet zijn door de inzet van verpleegkundigen. Begeleiders zijn agogisch opgeleid en hebben meestal geen medische achtergrond, dat maakt overleg met huisartsen wat lastiger.

Cruciale rol

Zodoende is er een grote rol weggelegd voor Ingrid en haar collega in de medische zorgverlening. Zij zijn de schakel tussen de AVG's en de huisartsen enerzijds en de begeleiders op de woongroepen anderzijds. Zij bepalen of een zorgvraag wordt doorgespeeld naar AVG of huisarts, of dat zij zelf kunnen behandelen. En als er dan doorverwezen wordt, verzamelen de verpleegkundigen belangrijke, praktische informatie bij de begeleiders over de ontwikkeling van de klachten van de bewoner. Op die manier kunnen zij de arts zo volledig en concreet mogelijk informeren over de zorgvraag.

Verbetering van kwaliteit van zorg

Een andere belangrijke rol van de verpleegkundigen is de opvolging van de artsenvisites en de vertaling daarvan naar de begeleiders. Wat gaat er gebeuren en welke taken zijn er voor de begeleiders? 'We hebben afgesproken dat de communicatie met AVG's en huisarts zoveel mogelijk via de verpleegkundigen verloopt, omdat wij medisch geschoold zijn. Dit resulteert in een soepele, nauwe samenwerking en verbetering van de kwaliteit van de zorg.'

Er is altijd hulp

Ingrid: 'Wij leveren zorg en ondersteuning aan een relatief grote groep mensen met een ernstig meervoudige beperking. Dat betekent dat er veel zorg- en behandelvragen zijn. Daarnaast hebben we contact met én bewoners én ouders of wettelijk vertegenwoordigers én zorgmedewerkers én de AVG's én de huisarts én betrokken therapeuten. Dat maakt ons vak heel veelzijdig. Onze vaste AVG's en huisartsen zijn niet alle dagen beschikbaar en ziekte laat zich niet leiden. Gelukkig is onze ervaring dat er altijd hulp is in acute situaties. Misschien niet altijd in de ideale samenstelling door bijvoorbeeld een vervangende AVG'er of huisarts, maar er is hulp.'

Meer informatie

VGN verzamelt inspirerende voorbeelden over de samenwerking tussen huisartsen en AVG’s in de medische zorg voor mensen met een beperking. Meer voorbeelden leest u hier.

Heeft u zelf een mooi voorbeeld? Neem contact met ons op via Bianca Roos (broos@vgn.nl).

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: