Nieuws

Mooie samenwerkingen tussen huisartsenzorg en AVG-zorg in beeld

14 december 2020

VGN verzamelt inspirerende voorbeelden over de samenwerking tussen huisartsen en Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG’s) in de medische zorg voor mensen met een beperking. Hoe richt je de samenwerking goed in als de huisartsenzorg voor Wlz-cliënten onder druk staat én er een tekort is aan AVG’s? Mooie voorbeelden uit de praktijk.

Huisartsenbezoek

Dit artikel wordt op regelmatige basis aangevuld met nieuwe, mooie voorbeelden. Heeft u zelf een mooi voorbeeld? Neem contact met ons op via Bianca Roos (broos@vgn.nl).

Zuidwester

Zorgorganisatie Zuidwester heeft de huisartsenzorg voor cliënten binnen de Wet langdurige zorg in de regio Goeree-Overflakkee, precies zo geregeld als dat gewoon is binnen de Zorgverzekeringswet. Alle zorg verloopt via de huisarts. Daar waar nodig schakelt de huisarts een arts VG of een andere specialist in. Lees het artikel hier.

Vanboeijen

Binnen het samenspel van huisarts, AVG en verpleegkundigen heeft zorgorganisatie Vanboeijen een duidelijke taakverdeling aangebracht. De huisarts blijft de huisarts, de AVG de AVG. Pas als de nood aan de man is, treden beiden vervangend op. Lees het artikel hier.

Amerpoort

Een klein team van specialisten is verantwoordelijk voor de medisch generalistische zorg aan de relatief kleine groep jongeren die op Christophorus van Amerpoort wonen. Dat betekent daarom een minder doorsnee-samenwerking tussen de AVG en de huisarts. 'De huisarts wordt ook een beetje AVG en de AVG een beetje huisarts.' Lees het artikel hier.

Prinsenstichting

Bij meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke beperking kan een zeldzaam genetisch syndroom worden vastgesteld. Hoe meer kennis van de lichamelijke én van de gedragskenmerken, hoe beter zorg op maat mogelijk is. Daarom werkt het Amsterdam UMC nu samen met de gedragsdeskundigen van Zodiak, het behandelcentrum van Prinsenstichting. Lees het artikel hier.

Cordaan/Ons Tweede Thuis

Welke rol spelen de verpleegkundigen in de samenwerking tussen huisartsen en AVG's in de medische zorg aan mensen met een beperking? Ingrid Tewis, coördinerend verpleegkundige, vertelt over haar ervaringen bij de Marius Meijboom, een woon- en logeerhuis van Cordaan en Ons Tweede Thuis in Amsterdam. Lees het artikel hier.

Middin

Huisarts Frits van Exter is met zijn eigen huisartsenpraktijk gestopt, maar blijft bij Middin medisch generalistische zorg verlenen aan mensen met een beperking. Dat doet hij in nauwe samenwerking met AVG Barbera Knip. 'Een cliënt die iets grappigs met mij deelt omdat hij zich vertrouwd met mij voelt, maakt dat ik plezier in mijn werk heb.’ Lees het artikel hier.

Abrona

In tegenstelling tot veel andere organisaties in de gehandicaptenzorg heeft Abrona, werkzaam in de provincie Utrecht, geen tekort aan AVG's. Sterker nog er zijn meer AVG's in dienst dan er nodig zijn voor de eigen cliënten. Dat zorgt ervoor dat zij hun expertise ook buiten Abrona kunnen inzetten, via AVG-poli's bijvoorbeeld. Lees het artikel hier.

Odion

Odion zet naast de twee AVG's ook een Specialist Ouderengeneeskunde in voor de zorgverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperkingen. Dat is een meerwaarde voor de organisatie, het ontlast de AVG’s, maar brengt ook financiële uitdagingen met zich mee. Lees het artikel hier.

Dichterbij

Toen een huisartsengroep het contract voor de medische zorg met Dichterbij opzegde, besloot een aangesloten huisartsenpraktijk alle huisartsenzorg op zich te nemen voor de 130 cliënten in de betreffende regio. Zo ontstond er een nauwe samenwerking met AVG’s, de praktijkverpleegkundige gehandicaptenzorg en begeleiders. Lees het artikel hier.

Tragel

Met steeds het cliëntperspectief voor ogen werken huisartsen, AVG's en de medische dienst van zorgorganisatie Tragel in Zeeuws-Vlaanderen samen om medische zorg te geven aan Wlz-cliënten. Dat gaat goed, maar er zijn ook dilemma's. Lees het artikel hier.

Novicare

De AVG’s van Novicare houden periodieke consultdagen op locatie binnen zorginstellingen en behandelen mensen met een beperking in de thuissituatie. Dat gaat altijd in samenwerking met de eigen huisarts van de cliënt of de instelling. 'Huisartsen zijn erg te spreken over onze samenwerking.' Lees het artikel hier.

Vilans

Vilans verzamelde in opdracht van het ministerie van VWS inspirerende voorbeelden waarop je de organisatie van huisartsenzorg en de samenwerking met AVG’s kunt inrichten. Lees de voorbeelden hier.

Eerder verscheen in Markant, het tijdschrift voor de gehandicaptensector, dit artikel over huisartsenzorg voor mensen met een beperking in de Wlz: ‘Ik vind het logisch om ook deze doelgroep te behandelen’ 

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: