Nieuws

Een AVG-poli in een ziekenhuis is zichtbaarder voor huisartsen

23 december 2020

In tegenstelling tot veel andere organisaties in de gehandicaptenzorg heeft Abrona, werkzaam in de provincie Utrecht, geen tekort aan Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG's). Sterker nog er zijn meer AVG's in dienst dan er nodig zijn voor de eigen cliënten. Dat zorgt ervoor dat zij hun expertise ook buiten Abrona kunnen inzetten, via AVG-poli's bijvoorbeeld.

Jiska de Graaf (links) en Josje Thijssen
Jiska de Graaf (links) en Josje Thijssen

De zeven AVG's van Abrona leveren vanuit de medische dienst zorg en ondersteuning aan ruim 800 (intramurale) cliënten van Abrona, binnen de Wet langdurige zorg. Dat doen zij in samenwerking met vier huisartsen, doktersassistenten, een praktijkondersteuning huisarts, een apothekersassistente en huisartsen in de regio. De medische dienst is onderdeel van Abrona Behandeling en Expertise dat uit 100 zorgprofessionals bestaat waaronder artsen, gedragsdeskundigen, paramedici en ondersteunend personeel.

AVG-poli's

Daarnaast zijn de AVG's werkzaam binnen vijf AVG-poli's in de provincie Utrecht. Eén daarvan is bij Abrona gevestigd, de rest in regionale ziekenhuizen. Hier kunnen huisartsen volwassenen met een verstandelijke beperking die thuis wonen naar doorverwijzen, als zij complexe zorgvragen niet zelf kunnen beantwoorden. De AVG's op de poli behandelen patiënten binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en maken waar nodig stappenplannen voor medicatie of vervolgonderzoeken. Vanuit de AVG-poli's werken de AVG's ook op detacheringsbasis bij andere organisaties.

Zichtbaarheid AVG's

Nederland heeft ongeveer 80 AVG-poli's. Huisarts Jiska de Graaf, tevens werkzaam binnen de medische dienst van Abrona, vindt dat een goede ontwikkeling. Huisartsen weten namelijk niet altijd een AVG te vinden. Sowieso is er een landelijk tekort en veelal zijn de AVG-poli’s op de locatie van de zorginstelling. Dat komt de zichtbaarheid van het vak niet altijd ten goede. 'Een AVG-poli in een ziekenhuis is veel zichtbaarder en toegankelijker voor huisartsen', geeft Jiska aan. 'Het is bekender terrein dan een zorginstelling. Een doorverwijzing is daarom veel laagdrempeliger. Dat geldt ook voor de patiënt.'

Verbetering zorgkwaliteit

Zelf werkt Jiska al een aantal jaren bij de medische dienst van Abrona. 'Een meerwaarde voor mijn werk, want de ervaring die ik hier opdoe neem ik mee naar mijn eigen praktijk.' Tegelijkertijd is door de aanwezigheid van huisartsen de kwaliteit van zorg binnen Abrona enorm verhoogd, vertelt AVG Josje Thijssen. 'Tot een aantal jaren geleden waren er geen huisartsen aangesloten bij de medische dienst. Ik ben zelf wel opgeleid tot huisarts, maar de jonge garde niet meer. Dat elke cliënt van Abrona inmiddels een eigen huisarts heeft, zorgt er ook voor dat wij als AVG heel efficiënt ons werk kunnen doen en ook aan mensen met een beperking buiten Abrona zorg kunnen verlenen.'

De gewone dokter en de praatdokter

De samenwerking binnen de medische dienst heeft zich in de loop der jaren zo uitgekristalliseerd dat patiënten met somatische klachten altijd door de huisarts behandeld worden en patiënten met gedragsmatige vragen, epilepsie en moeilijk te verklaren problematiek altijd door de AVG. Jiska: 'Voor cliënten was het wennen om twee dokters te hebben. Ondertussen weet iedereen dat de huisarts de 'gewone dokter' is en de AVG de 'praatdokter'.

Efficiëntie door vertrouwen

'We behandelen patiënten elk vanuit onze eigen expertise', zegt Josje. 'We hoeven niet altijd gezamenlijk op te trekken. Vertrouwen in elkaar en elkaars werk is daarbij de basis. Door intervisie is er veel aandacht voor teamsamenwerking. Dat vertrouwen in elkaar zorgt dat we veilig en efficiënt kunnen werken.'

Behandeling en expertise  

Een belangrijke rol in de samenwerkingen tussen huisarts en AVG binnen en buiten Abrona is weggelegd voor het ondersteunende team Behandeling en Expertise, vertelt zorgadviseur Suzanne Veenhof. 'Aan de voordeur helpen wij cliënten door hen goed te informeren en door te verwijzen naar de juiste behandelaar. Achter de schermen vertalen we zorgbeleid naar praktijk en zorgen we dat de geleverde zorg vanuit de juiste financiële middelen wordt betaald. Zo belasten we de behandelaren zo min mogelijk met administratieve rompslomp en kunnen zij zich focussen op waar ze goed in zijn: mensen met een beperking, ook in de thuissituatie, de juiste zorg en ondersteuning verlenen.'

Meer informatie

VGN verzamelt inspirerende voorbeelden over de samenwerking tussen huisartsen en AVG’s in de medische zorg voor mensen met een beperking. Meer voorbeelden leest u hier.

Heeft u zelf een mooi voorbeeld? Neem contact met ons op via Bianca Roos (broos@vgn.nl).

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: