Nieuws

Dichterbij: Samen focussen op verbeterpunten in de AVG- en huisartsenzorg

14 december 2020

Toen één van de huisartsengroepen het contract voor de medische zorg met zorgorganisatie Dichterbij opzegde, besloot een bij de groep aangesloten huisartsenpraktijk alle huisartsenzorg op zich te nemen voor de 130 cliënten in de betreffende regio. Zo ontstond er een nauwe en laagdrempelige samenwerking met de AVG’s, de praktijkverpleegkundige gehandicaptenzorg en de begeleiders van Dichterbij.

huisarts meet bloeddruk mannelijke patient

Zorgorganisatie Dichterbij biedt zorg en ondersteuning aan 2100 mensen met een beperking in Limburg, Brabant en Gelderland. Voor de huisartsenzorg heeft Dichterbij contracten afgesloten met 180 lokale huisartsenpraktijken. In die contracten staan afspraken over de samenwerking, tarieven, apotheek en de bereikbaarheid van Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG's).

Contracten staan onder druk

'Huisartsen vinden de zorgvraag van mensen met een beperking vaak te specialistisch’, zegt Anuschka van Creij, manager Expertise bij Dichterbij. ‘Een goede samenwerking met begeleiders en AVG’s is daarin helpend.’ Zij wijst ook op de verschillen in financieringswijze die niet bijdragen aan een effectieve praktijkvoering. ‘Door onderscheid in de financiering vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, moet een huisartsenpraktijk via verschillende systemen declareren. Vorig jaar zegde één van de huisartsengroepen het contract op. Zij legden de verantwoordelijkheid voor de huisartsen zorg terug bij ons.'

Verontwaardiging

'Er ontstond lichte paniek', zegt Anuschka. Deze huisartsengroep was betrokken bij 130 cliënten. 'Hoe moesten we dit opvangen? Onze AVG's zijn geen huisartsen en niet gespecialiseerd in de eerstelijns huisartsenzorg. Ik was ook verontwaardigd. Ik dacht: mensen met een beperking hebben net als iedere andere burger toch gewoon recht op huisartsenzorg? Hoe kunnen artsen zomaar contracten opzeggen? Dit voelde niet goed.'

Nauwe samenwerking en een voordeel

Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden. Eén van de bij de huisartsengroep aangesloten huisartsenpraktijken nam de huisartsenzorg voor de cliënten in die gemeente volledig over. 'De arts voelt zich emotioneel verbonden met deze doelgroep én wilde haar praktijk uitbreiden.' Er ontstond een nauwe en laagdrempelige samenwerking met de AVG’s, de praktijkverpleegkundige gehandicaptenzorg en de begeleiders van Dichterbij. 'En er is een mooi voordeel', zegt Anuschka. 'De huisarts bouwt veel sneller ervaring op met deze specialistische doelgroep. Dat ervaren alle betrokkenen als heel positief.'

Voorwacht en triagelijsten

Om de samenwerking een succes te laten zijn en om de werkdruk bij zowel de huisarts als de AVG's te ontlasten, ondernam Dichterbij diverse acties. Zo is er een praktijkverpleegkundige voor de voorwacht. De vooral agogisch opgeleide begeleiders op de woongroepen krijgen training in klinisch redeneren. Daarmee kunnen zij eigen observaties en interpretaties koppelen aan medische kennis en dus het contact met de huisarts en de AVG vergemakkelijken. Ook zijn er triagelijsten opgesteld met tips voor begeleiders om zich goed voor te kunnen bereiden op een gesprek met de huisarts of AVG. 

Online spreekuren en informatie-uitwisseling

'Deze aanpak werkt goed. Dit soort verbeterslagen zouden we eigenijk in al onze samenwerkingen met huisartsen willen realiseren, maar we zijn een grote organisatie en werken met veel praktijken samen en dit kost tijd. We blijven zoeken naar verbeterpunten in de samenwerking. Ik zie kansen in online spreekuren door AVG en een betere informatie-uitwisseling tussen huisarts- en AVG praktijken. Het is te gek dat er zoveel losse informatiesystemen zijn. Dat werkt heel inefficiënt. Vooral dat laatste is tevens een landelijk probleem en moeten we landelijk en gezamenlijk aanpakken. Samen focussen op verbeterpunten in de huisartsen- en AVG zorg.'

Meer informatie

VGN verzamelt inspirerende voorbeelden over de samenwerking tussen huisartsen en AVG’s in de medische zorg voor mensen met een beperking. Meer voorbeelden leest u hier.

Heeft u zelf een mooi voorbeeld? Neem contact met ons op via Bianca Roos (broos@vgn.nl).

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: