Nieuws

Nieuwsbrief PJ&J december 2018: Beroepsontwikkeling houdt je scherp

27 december 2018

Werken in het jeugddomein is belangrijk, uitdagend, maar ook veeleisend. Je stuit onherroepelijk op dilemma’s. Dan is het prettig dat je kunt terugvallen op een gemeenschappelijke basis en dezelfde taal. O.a de beroepscode helpt daarbij. Beroepsregistratie is een middel om te blijven werken aan je beroepsontwikkeling. En een stok achter de deur om opleidingen, trainingen, intervisie en supervisie te volgen.                           

beroepsregistratie

Daarnaast maak je met je beroepsregistratie zichtbaar dat je werkt aan je vakbekwaamheid. Lees verder

Naast aandacht voor beroepsontwikkeling, ook in deze nieuwsbrief: 

 • Hoe kom je als professional tot beroepsethische reflectie?
  De kwaliteit van jouw werk, het goed en steeds beter worden in je vak, is niet alleen een kwestie van scholing en werkervaring. Het is ook afhankelijk van je ‘persoonlijke groei’, het vormen van een beroepsidentiteit, het leren autonoom te handelen en daarop te reflecteren. Lees verder
 • Tuchtrecht bevordert transparant werken
  Iedereen die geregistreerd staat in het beroepsregister valt onder het tuchtrecht. Tuchtrecht gaat niet over schuld, genoegdoening of schadevergoeding en claims. Het is een middel om samen ervoor te zorgen dat het beroep zo goed mogelijk wordt uitgeoefend. De tuchtcommissie, bestaande uit grotendeels vakgenoten en juristen, toetst je professionele handelen.  Jijzelf – en de gehele beroepsgroep- kan leren van een ingewikkelde casus. Word je bewust van je eigen handelen. Wat waren je overwegingen? Werk je volgens je beroepscode? Dat sterkt je als persoon en je groeit in je vakmanschap.  Lees meer
  Tuchtrecht in het kort
  Bekijk het SKJ-filmpje over tuchtrecht

 • Wanneer zet ik een geregistreerde professional in en wanneer niet?
  In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven voor welke werkzaamheden, taken of verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet die in bepaalde omstandigheden, bepaalde werkzaamheden uitvoert en daarvoor HBO (of hoger) is opgeleid. Maar werk kan ook toebedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp. Deze professionals zijn van net zo’n grote waarde voor de sector als de geregistreerde professionals.
  Bekijk de brief aan de J42 met een aantal aandachtspunten voor gemeenten omtrent registratie en geregistreerde professionals. Lees verder
 • Samen werken aan kwaliteit van jeugdhulp in gemeenten
  In november vond de laatste regiobijeenkomst van dit jaar plaats om de dialoog over samen werken aan kwaliteit te stimuleren tussen cliënten, professionals, aanbieders en gemeenten. De bijeenkomsten werden goed bezocht. In subgroepen ging men met de werkvorm de canon van het samenspel bij professionalisering aan de slag om tot gedeelde waarden te komen en met de werkvorm het recept van mislukking werd gekeken naar wat je vooral NIET moet doen. In de plenaire afronding kwamen vragen aan bod zoals: Waar sta je voor? Waar heb je anderen nodig? Wat moet op de agenda van het professionaliseringsplatform? De actiepunten hieruit voortkomend zijn verzameld en worden gebruikt voor een evaluatie met betrokken partijen. Lees verder
 •  Hoe integreer je professionalisering in de beleidscyclus? Lees meer

 •  Aan de slag: hoe dan? Alle instrumenten en tools bij elkaar Lees meer

 •  Start de dialoog met het Professionaliseringsspel Lees meer

 • Prijswinnaars actie ‘Pay it Forward’ Lees meer

Lees hier de volledige nieuwsbrief

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: