Nieuws

Aan de slag met - vooraanmelden voor - beroepsregistratie jeugdhulpprofessionals

20 juli 2015

Biedt uw organisatie jeugdhulp? Dan dient u de norm van de verantwoorde werktoedeling toe te passen. Deze norm houdt in dat de professionals in uw organisatie werk verrichten dat aansluit bij hun expertise en vakbekwaamheid, maar ook dat voor bepaalde werkzaamheden geregistreerde professionals in moeten worden gezet. Wat betekent deze norm voor jeugdhulpaanbieders in de gehandicaptenzorg? En hoe kunt u, in dit overgangsjaar 2015, aan de slag gaan met (het vooraanmelden voor) beroepsregistratie?

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van deze wet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Als dat niet vanzelf gaat, moeten zij kunnen rekenen op verantwoorde hulp die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De verplichting uit de Jeugdwet om verantwoorde hulp te leveren, is verder uitgewerkt in de norm van de verantwoorde werktoedeling, die is vastgelegd in het Besluit Jeugdwet.

 


De norm van de verantwoorde werktoedeling

De norm van de verantwoorde werktoedeling houdt in dat de professional werk doet dat aansluit bij zijn expertise en vakbekwaamheid. De norm houdt ook in dat voor bepaalde werkzaamheden een geregistreerde professional in moeten worden gezet. Volgens het Besluit  Jeugdwet zijn dit professionals die óf in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn geregistreerd of als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut in het BIG-register zijn geregistreerd.

Kwaliteitskader Jeugd
Het Kwaliteitskader Jeugd biedt handvatten voor het toepassen van de norm van verantwoorde werktoedeling in de praktijk. Onderdeel van het Kwaliteitskader Jeugd is een afwegingskader, waarin staat beschreven voor welke werkzaamheden en in welke situaties een geregistreerde professional moet worden ingezet en wanneer ook niet. Het Kwaliteitskader Jeugd is in 2014 ontwikkeld door de VNG, beroepsverenigingen, cliënten- en brancheorganisaties.

Beroepsregistratie
Waar in het Kwaliteitskader wordt gesproken over geregistreerde professionals, worden professionals bedoeld die een hbo-functie (of hoger) hebben. Professionals op mbo-functies leveren een belangrijke bijdrage aan verantwoorde hulp,maar voor hen is beroepsregistratie niet nodig. Het Besluit Jeugdwet beperkt beroepsregistratie tot functies op hbo-niveau en hoger.

Wanneer is registratie vereist?
Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Vanaf 1 januari 2016 heeft u, als jeugdhulpaanbieder, de verplichting om te voldoen aan de norm van de verantwoorde werktoedeling. Het is daarom belangrijk om in beeld te brengen wat deze norm voor uw organisatie betekent. Het Kwaliteitskader Jeugd biedt handvatten voor het toepassen van de norm in de praktijk. Op basis van het afwegingskader (en de toelichtende teksten op dit kader) kunt u in beeld brengen welke voor welke professionals in uw organisatie beroepsregistratie vereist is en voor welke professionals niet.

Registreren of vooraanmelden?
Professionals op hbo-niveau en hoger die werkzaamheden uitvoeren waarvoor  ‘registratie vereist is’ moeten zich voor 1 januari 2016 gaan registreren. Dit is nog niet voor alle professionals mogelijk. Pedagogen, psychologen en orthopedagogen kunnen zich al registreren, maar voor beroepskrachten in een hbo-functie ligt dat anders. Zij kunnen zich vanaf nu wel vooraanmelden. Vooraanmelding is een eerste stap richting beroepsregistratie. Voor vooraanmelding voor beroepsregistratie gelden de volgende twee voorwaarden: De professional beschikt over een werkgeversverklaring en over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 1 jaar. Professionals kunnen zich registreren of vooraanmelden via de website van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Meer informatie
Vanuit het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming zijn de volgende tools ontwikkeld om werkgevers en professionals te informeren over beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie:

U vindt deze producten ook in een PDF-bestand in de bijlage.

Downloads

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: