Nieuws

Beroepsregistratie voor jeugdhulpverleners

28 juni 2017

Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals in de gehandicaptenzorg die jeugdhulp bieden en werken - of willen gaan werken - op hbo-niveau zich registreren in de kamer jeugd -en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Met de beroepsregistratie bij SKJ kunnen zij werkzaamheden uitvoeren, waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd geregistreerde professionals moeten worden ingezet. Daarnaast laten zij met beroepsregistratie zien dat ze de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. En dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van hun vak.

Gezin in handen

De brede beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet. Als jeugdhulpaanbieder dien je de 'norm van de verantwoorde werktoedeling' toe te passen. Dat betekent dat alle professionals die je inzet vakbekwaam zijn, en dat je voor sommige werkzaamheden alleen geregistreerde professionals inzet. Het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers. Daarnaast zorg je ervoor dat professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. De norm van de verantwoorde werktoedeling is uitgewerkt in het Kwaliteitskader Jeugd.

De beroepsregistratie is ingericht rondom de elementen: opleiding, werkervaring, deskundigheidsbevordering en reflectie. In een portfolio kunnen professionals bijhouden hoe zij hun beroepsontwikkeling vormgeven. Dit portfolio beheren zij zelf. Bij deskundigheidsbevordering en reflectie hebben zij de vrijheid om zelf te kiezen voor vorm en inhoud die hen aanspreekt en die aansluit bij hun professionele ontwikkeling en dagelijkse werkpraktijk. Zij krijgen vormen aangereikt die door andere professionals, ook in andere sectoren, gebruikt worden en kunnen zich daardoor laten inspireren.

Om zich te kunnen registreren moeten professionals voldoen aan registratie-eisen. Aan welke eisen voldaan moet worden, kan per professional verschillen. Er worden drie groepen professionals onderscheiden:

  • Professionals die al geregistreerd staan bij SKJ als jeugdzorgwerker. Voor hen is er een overgangsregeling.
  • Professionals die vooraangemeld zijn bij SKJ of nog niet geregistreerd zijn en die op 31 december 2017 werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming.Professionals die al vooraangemeld zijn, moeten kijken of zij aan de eisen voldoen en zich kunnen registeren. Afhankelijk van de combinatie van werkervaring en vooropleiding gelden er soms extra eisen bij de eerste herregistratie. SKJ maakt voor hen al wel een persoonlijk portfolio aan.
  • Professionals die nog niet werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij moeten eerst voldoen aan eisen rondom opleiding/ diploma. 

Voor professionals die geregistreerd zijn in het BIG-register verandert er niets.

Meer informatie? In de interactieve handreiking “Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?” is op eenvoudige manier na te gaan voor welke professional welke (her)registratie-eisen van toepassing zijn. Ook is een PDF beschikbaar met Veelgestelde vragen. Alle informatie is ook te vinden op de website van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Meer informatie over beroepsregistratie voor gedragswetenschappers vind je hier.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: