Nieuws

EVC-procedure ‘Vakbewame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’: loket geopend!

25 september 2018

Ben jij een professional met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding? En werk jij op hbo-niveau of hoger in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming?  Dan kun je vanaf 1 oktober 2018 starten met een procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ voor het Erkennen van jouw Verworven Competenties (EVC). 
Veel meer informatie is te vinden in het loket hiervoor, ook kan je er terecht met je vragen.Via deze link  is het loket bereikbaar.

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?

In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. De norm van verantwoorde werktoedeling verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om voor bepaalde werkzaamheden een bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde professional in te zetten.

Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen kunnen het EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven Competenties’. Op basis van competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals is er daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Voor wie is deze EVC-procedure belangrijk?

Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (het jeugddomein) die al minstens één jaar werken op hbo-niveau of hoger. Voorwaarde is verder dat deze professionals werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en dat ze niet voldoen aan de eisen voor registratie in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd- en gezinsprofessionals. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben. 

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben, werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wat houdt de EVC-standaard in?

De EVC-standaard ‘vakbewame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ is een afgeleide van het competentieprofiel ‘hbo Jeugd en gezinsprofessional’. De EVC-standaard bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

  • Ondersteunen bij regievoeren
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin
  • Versterken van het netwerk
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
  • Ethisch en integer handelen

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welk gedrag past bij dit deskundigheidsgebied.

Hoe werkt de EVC-procedure?

Tijdens deze EVC-procedure verzamel je vanuit je werk een aantal bewijzen (beroepsproducten) in een e-portfolio. Deze bewijzen geven een beeld van jouw professioneel handelen in het betreffende deskundigheidsgebied van de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.

Nadat je je e-portfolio hebt aangeleverd, onderzoeken assessoren in een gesprek of je binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden 80 procent van de indicatoren kunt aantonen. Er wordt in dit ook gesprek getoetst of je je professioneel handelen binnen de zes deskundigheidsgebieden kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Na afloop van je EVC-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan (80 procent van de indicatoren binnen de zes deskundigheidsgebieden) kan je ervaringscertificaat worden verzilverd naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbewame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je laten (her)registreren in het kwaliteitsregister Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ).

Erkende aanbieders

Wil je meer weten over de EVC-procedure of wil je van start gaan? Neem dan contact op met een van de vier erkende aanbieders voor EVC op basis van de beroepsstandaard ‘beginnend hbo Jeugd- en gezinsprofessional:

Tip: Vraag bij meerdere EVC-aanbieders de kosten op van een EVC-procedure én hoe hun EVC-procedure eruit ziet. De kosten van een EVC-procedure variëren, gemiddeld kost een EVC-traject zo'n 1800 euro. 

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: