Nieuws

Vergoeding voor EVC procedure “Vakbekwaam Jeugd- en Gezinsprofessional" beschikbaar!

Leestijd: 2 minuten
06 augustus 2020

Al eerder berichtten we dat deze zomer een vergoeding van 450 euro beschikbaar komt voor een deel van de afgeronde EVC-procedures. Die vergoeding kan vanaf vandaag aangevraagd worden.

getekende hand houd een zak vast met een dollar teken erop

Aanvraag vanaf nu mogelijk

Ben jij HR-adviseur of opleidingsadviseur en zijn er in jouw organisatie professionals die in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming werken op hbo-niveau of hoger? Dan zijn zij mogelijk al gestart met de EVC-procedure ‘Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ bij een erkende EVC aanbieder om hun herregistratie in het SKJ register in orde te maken.
EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven Competenties’.

Vergoeding EVC procedure?

Al eerder berichtten we dat deze zomer een vergoeding van 450 euro beschikbaar komt voor een deel van de afgeronde EVC-procedures. Die vergoeding kan vanaf vandaag, 6 augustus 2020, aangevraagd worden. Zowel een zorgorganisatie als een ZZP’er kan een aanvraag indienen.
Belangrijk: neem de informatie over deze vergoeding goed door! Die informatie is via deze link te vinden. Halverwege die pagina is de link naar het aanvraagformulier opgenomen.

Voor wie is deze EVC-procedure?

Deze EVC-procedure is er voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (het jeugddomein) die al minstens één jaar werken op hbo-niveau of hoger. Voorwaarde is verder dat deze professionals werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en dat ze niet voldoen aan de eisen voor registratie in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd- en gezinsprofessionals. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben
Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd én zich voor 1 april 2023 moeten herregistreren. Dit kan zijn omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben. Of omdat zij werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?

In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om voor bepaalde werkzaamheden een bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde professional in te zetten. Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen kunnen het EVC-traject doorlopen.
In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de juiste competenties beschikt. Want de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt bepaalde competenties. Op basis van Competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals is er daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Meer informatie?

Meer informatie over deze EVC-procedure is te vinden via het EVC-loket, ook kan je er terecht met vragen. Het loket is via deze link bereikbaar.
De regeling is eerder gepubliceerd in de Staatscourant en is via deze link te lezen.

 

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner