Nieuws

Vergoeding voor EVC procedure “Vakbekwaam Jeugd- en Gezinsprofessional

02 februari 2020

Ben jij HR-adviseur en zijn er in jouw organisatie professionals die in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming werken op hbo-niveau of hoger? Dan zijn zij mogelijk al gestart met de EVC-procedure ‘Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ bij een erkende EVC aanbieder om hun herregistratie in het SKJ register in orde te maken. EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven Competenties’. Rond de zomer komt een vergoeding van 450 euro beschikbaar voor een deel van de afgeronde EVC-procedures.

abonnementstariefwmo

Het is nu nog niet precies duidelijk wanneer de eerste aanvragen ingediend kunnen worden. Raadpleeg daarom deze website regelmatig: we laten het zo snel mogelijk weten!

Voor wie is deze EVC-procedure?

Deze EVC-procedure is er voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (het jeugddomein) die al minstens één jaar werken op hbo-niveau of hoger. Voorwaarde is verder dat deze professionals werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en dat ze niet voldoen aan de eisen voor registratie in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd- en gezinsprofessionals. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd én zich voor 1 april 2023 moeten herregistreren. Dit kan zijn omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben. Of omdat zij werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?

In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om voor bepaalde werkzaamheden een bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde professional in te zetten.

Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen kunnen het EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de juiste competenties beschikt. Want de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt bepaalde competenties. Op basis van competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals is er daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Meer informatie

Meer informatie over deze EVC-procedure is te vinden in het EVC-loket, ook kan je er terecht met vragen. Het loket is via deze link bereikbaar.

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner