Daadwerkelijke effecten toegangscriteria Wlz nog onduidelijk

Skipr meldt vandaag dat er meer gehandicapten en ouderen dan verwacht in het zorgakkoord, toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Daar tegenover staat dat dit tot een minimale stijging van extra kosten zou leiden. Deze schatting komt uit een onderzoek van onderzoeksbureau HHM dat in 2015, vlak na de invoering van de Wlz, is uitgevoerd. De VGN meent dat ander type onderzoek nodig is om uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke effecten van de nieuwe toegangscriteria in de Wlz.

Aanleiding voor het onderzoek was dat de toegangscriteria voor de Wlz anders zijn dan de toegangscriteria in de AWBZ. Het Zorginstituut heeft, in opdracht van VWS, laten onderzoeken wat de maximale effecten zijn van die nieuwe toegangscriteria als iedereen die daar recht op heeft, een indicatie zou aanvragen.  

In het onderzoek is een schatting gemaakt of bestaande cliënten die in de AWBZ een zorgzwaartepakket kregen ook aan de toegangsdrempel van de Wlz zouden voldoen. De conclusie wordt onderbouwd door het gebruiken van casuïstiek vanuit het onderzoek naar Wlz-afwegingskader en bijeenkomsten met experts uit het veld. 

De VGN vindt het belangrijk dat er een eenduidige, objectieve indicatiestelling is en dat de toegangscriteria voor de Wlz goed worden toegepast. We vragen ons af of dit onderzoek hier een juist beeld van geeft. Het aantal indicaties dat het CIZ in 2015 heeft afgegeven is lager dan in de AWBZ, daarnaast worden er relatief veel aanvragen negatief beoordeeld. Hierin zien we terug dat de criteria om toegang te krijgen tot de Wlz duidelijk anders zijn dan de AWBZ.   

Het onderzoek is afgelopen week door de staatssecretaris naar de Kamer gestuurd. De VGN ondersteunt de reactie van de staatssecretaris dat het gaat om een theoretische exercitie. We denken dat een ander type onderzoek nodig is om uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke effecten van de nieuwe toegangscriteria in de Wlz. De VGN heeft hier eerder voor gepleit en zal dit blijven doen.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van