Dagbesteding, opvang en coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg

De Corona-maatregelen van het kabinet zijn op 23 maart verder aangescherpt. We merken dat dat tot vragen leidt van organisaties over het kunnen en mogen organiseren van dagbesteding of opvang voor kinderen en volwassenen met beperkingen.

Veel locaties voor dagbesteding en opvang (zoals bijvoorbeeld kinderdienstencentra) zijn gesloten. In het licht van de situatie een noodzakelijke en begrijpelijke keuze. Echter de gevolgen van sluiting zijn groot. Bijvoorbeeld voor kinderen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met psychische en/of gedragsproblemen. Voor deze cliënten zal de sluiting van voorzieningen leiden tot extra zorg en druk in de thuissituatie.

Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.
Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.

Oplossingen vanuit de organisaties

Organisaties zien dat het voor zowel cliënten als hun netwerk thuis belangrijk is dat er waar mogelijk opvang of ondersteuning geregeld wordt. Het is fijn als organisaties er alles aan proberen te doen om cliënten de structuur te bieden die zij (hard) nodig hebben en\of het netwerk thuis te ontlasten. In deze tijd gaat de voorkeur uit naar (individuele) ondersteuning op afstand, via digitale kanalen en telefonisch. Dus het bieden van alternatieven voor thuis of op de woonlocatie. Soms vinden organisaties het noodzakelijk voor het psychisch/sociaal-emotionele functioneren van de cliënt  en zijn gezinssysteem om toch dagbesteding of opvang te organiseren voor een individuele cliënt of in een hele kleine groep. 

De zorgaanbieder maakt op organisatieniveau, met oog voor de diversiteit van de cliënten en locaties, een eigen risicoafweging. De aanbieder bepaalt bij welke cliënten en gezinssystemen er de noodzaak is om dagbesteding of opvang te organiseren. Organisaties mogen hierin de keuzes maken die zij nodig achten. 

Houdt bij de afweging in uw organisatie rekening met de volgende uitgangspunten:

  • De landelijke maatregelen blijven leidend (23 maart). Werk in zo klein mogelijke groepen en op locaties waar je de afstand van 1,5 meter (2 grote passen) kunt bewaken. 
  • Ook bij eventueel vervoer/reizen naar en van  de locatie wordt rekening gehouden met de afstand van 1,5 meter.  
  • Werk conform de RIVM-richtlijnen over afstand houden, hygiëne en beschermende maatregelen. 
  • De situatie verschilt per regio. Op aanwijzing van het ROAZ, de regionale GGD of GHOR kunnen maatregelen worden aangescherpt. Deze aanwijzing(en) staan niet ter discussie en moeten, hoe pijnlijk wellicht ook, direct worden opgevolgd, in het belang van de gezondheidssituatie in de regio.  
  • Cliënten blijven thuis als iemand anders in het gezinssysteem verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft. Medewerkers met koorts kunnen niet worden ingezet.
  • Kwetsbare cliënten (ouderen en chronisch zieken) kunnen niet deelnemen.

Het is heel fijn als het organisaties wel lukt cliënten en hun netwerk ook in deze tijd te ondersteunen door het bieden van een alternatieve vorm van daginvulling en eventueel dagbesteding of opvang. Er zijn ter inspiratie inmiddels ook een aantal creatieve voorbeelden van alternatieven te vinden op onze site. Heeft u een voorbeeld dat we kunnen delen, dan horen we dat graag via corona@vgn.nl