Nieuws

De afdeling Behandelinnovatie & Wetenschap/ Kennisn@ van Dichterbij publiceert jaarbericht 2015 - 2016

17 juni 2016

De afdeling Behandelinnovatie en Wetenschap (BI&W) van Dichterbij richt zich op de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk onderbouwde kennis en kunde bij de behandeling en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt centraal vanuit Dichterbij Kennisn@, dat mede verantwoordelijk is voor het stimuleren van innovatie, het uitvoeren van onderzoek, het delen van kennis en het borgen hiervan.

De onderzoekers van Dichterbij Kennisn@ leveren, in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University), een belangrijke bijdrage aan de ‘academisering’ van de zorg. In cocreatie tussen praktijk en wetenschap vinden zij evidence based-antwoorden op vragen van cliënten, verwanten en professionals: hoe geven we mensen met een beperking regie over hun leven? Welke behandelwijzen en interventies werken? Welke niet? Hoe komt dat? Hoe kunnen we optimaal leren van ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten? En wat betekent dat voor begeleiders, behandelaren en zorgorganisaties? In dit jaarbericht leest u meer over de (promotie)onderzoeken die de afdeling BI&W het afgelopen jaar in samenwerking met de praktijk heeft uitgevoerd en hoe deze kennis met de praktijk wordt gedeeld. In de zoektocht naar optimale kennisontwikkeling en kennisdeling slaat de afdeling BI&W nieuwe wegen in, waarbij ook de gebaande paden blijvend op waarde worden geschat.

Het jaarbericht is in druk verspreid onder relaties van BI&W en is te downloaden via de website van Dichterbij Kennisn@.