Nieuws

De Associatie van Academische Werkplaatsen VB voor Covid-19 kennisvragen

15 juli 2022

Op de website van de Associatie van Academische Werkplaatsen is het mogelijk om Covid-19 kennisvragen in te dienen. Daarnaast zijn er wetenschappelijk onderbouwde antwoorden vinden op eerder gestelde vragen rond het coronavirus.

Website Associatie Academische Werkplaatsen
Foto: Associatie Academische Werkplaatsen

Alles over de Covid-19 kennisvragen is via deze link te vinden.

Over de Associatie

De Associatie werkt aan verbinding, samenwerking, coördinatie en een duidelijke profilering van de academische werkplaatsen verstandelijke beperkingen op landelijk niveau. De vernieuwde website is een van de hulpmiddelen daarbij. Deze maakt inzichtelijk hoe de Associatie is georganiseerd, welke partners meedoen en wat hun verschillende onderzoeksdomeinen zijn. Daarnaast is ook de nieuwsfunctie van de website verbeterd. 

Acht aangesloten werkplaatsen

Er zijn acht academische werkplaatsen aangesloten bij de Associatie. Zij hebben ieder hun eigen specifieke onderzoeksdomeinen, die elkaar binnen de Associatie aanvullen. Samen zorgen de werkplaatsen voor de coördinatie en afstemming van wetenschappelijk onderzoek naar en voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werken de partners van de Associatie samen op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Gezamenlijk bevorderen ze een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van deze kennis. Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal. Doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.  

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten