Nieuws

De meerzorgkrant: nieuwe werkwijze bij meerzorg

25 februari 2016

Op woensdag 27 januari kwamen in Amersfoort zo’n 150 mensen bijeen die betrokken zijn bij Meerzorg 2.0. Alle partijen van de vierhoek waren aanwezig: cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders, zorgkantoren en het CCE. Daarnaast waren ook het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Ieder(in) vertegenwoordigd.

Proeftuin meerzorg 2.0

Bezielend dagvoorzitter was voormalig Journaalpresentator Gijs Wanders. We hoorden interviews, kregen inzicht in de resultaten van de proeftuinen tot nu toe, zagen presentaties van drie proeftuinen, bezochten informatiestands van de andere proeftuinen, luisterden naar twee optredens en bespraken in werksessies de vijf belangrijkste thema’s van Meerzorg 2.0.

De nieuwe werkwijze bij de meerzorg

Het is een feit, werken met Meerzorg 2.0 in de proeftuinen is een succes! Hoe hebben we ooit zonder gekund? Alle partijen zijn het erover eens: er is geen weg meer terug, we moeten met deze manier van werken doorgaan. We zouden niet anders meer willen!

Hoe werkt die nieuwe werkwijze? Wat levert het op? Dat wordt helder als we verder graven in de
proeftuinen en de eerste oogst op tafel zetten. Duidelijk is dat niet alleen de proeftuinen profiteren, maar dat de wens is om deze bevindingen in de breedte van de meerzorg in min of meerdere mate te gaan gebruiken.

In bijgaande Meerzorgkrant vindt u informatie over de nieuwe werkwijze, de proeftuinen en het vervolg.

Downloads

Deze pagina is een onderdeel van: