Nieuws

De meest gestelde vragen over de Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet

22 augustus 2014

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. In de praktijk zijn er nog veel vragen over de uitwerking van de Participatiewet. Daarom heeft het ministerie van SZW een informatieblad gemaakt waarin veel vragen worden beantwoord.
 

Dit informatieblad is een aanvulling op het informatieblad met uitleg over de wet dat op 5 maart is gepubliceerd. De volgende rubrieken komen hierin terug:

Nieuwe doelgroep gemeenten
Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling
Beschut werk
Wsw
Regionale Werkbedrijven
Studietoeslag
Financiën
Samenhang
Verordeningen
Baanafspraak en quotumwet

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn