Nieuws

De Zorg Brandveilig

07 januari 2020

De Zorg Brandveilig is een landelijk programma om de zorgsector veiliger te maken. Het is een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met ondersteuning van het ministerie van VWS. Kijk op www.dezorgbrandveilig.nl voor meer informatie.

logo de zorg brandveilig

Op de site www.dezorgbrandveilig.nl vindt u een kennisbank met informatie over actuele ontwikkelingen en met nieuws op het gebied van brandveiligheid. Als voorbeeld:

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Die aanpak gaat verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving en levert een integraal inzicht in risico’s en risicofactoren op, op basis waarvan maatregelen op maat kunnen worden genomen. Op deze website vindt u de meest actuele inzichten die u kunt gebruiken om ook in uw organisatie risicogestuurd met brandveiligheid aan de slag te gaan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: