Infobladen met uitleg over brandveiligheid in Bouwbesluit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft twee nieuwe infobladen gepubliceerd met uitleg over brandveiligheid in het Bouwbesluit. Deze infobladen beschrijven de achtergronden, doelstellingen en toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften voor de 'woonfunctie voor zorg' en voor de 'functie gezondheidszorg' in het Bouwbesluit 2012.

Voor de gehandicaptensector is met name het deel over de woonfunctie met zorg interessant. Het richt zich vooral op de eigenaar of de verhuurder van een woonfunctie voor zorg (zorgwoning/woongebouw) en op degene die zorg aanbiedt of verleent. Brandveiligheid is meer dan het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. De infobladen starten daarom met een beschouwing over integrale veiligheid. Dan volgt een beknopte toelichting over de keuze van de gebruiksfunctie en worden de brandveiligheidsvoorschriften voor betreffende functies toegelicht. Vervolgens is er een uitleg van de nieuwbouwvoorschriften in het Bouwbesluit aan de hand van een aantal praktijksituaties. De brochures sluiten af met een aantal veel gestelde vragen.

De VGN, Actiz en GGZ hebben diverse gesprekken met BZK gehad over de inhoud. De documenten zijn bedoeld als uitleg en worden niet gebruikt als handhavingsinstrument.

De beide documenten voegen we als bijlage toe.

Deze pagina is een onderdeel van