Nieuws

Wijzigingsvoorstel brandveiligheid 'woonfunctie voor zorg' gecancelled

11 december 2021

In augustus informeerden we u over het voornemen van het ministerie van BZK om enkele wijzigingen rond brandveiligheid aan te brengen in het Bouwbesluit mbt de ‘woonfunctie voor zorg’. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze wijziging niet doorgaat, waarmee de regelgeving brandveiligheid voor de woonfunctie met zorg vooralsnog blijft zoals het nu is. Hieronder leggen we het uit.

In ons artikel van augustus gaven we aan ‘positief-kritisch’ te zijn over de voorgenomen wijziging. De essentie was dat de zogenoemde WAR-systematiek ingevoerd zou worden (moeten bewoners in geval van brand gewaarschuwd, geassisteerd of gered worden). Dat zou gevolgen hebben voor de brandmeldinstallatie (BMI) en voor de doormeldingen naar een zorgcentrale en in geval van melding naar een regionale alarmcentrale (RAC) voor de inspectiecertificering. In een debat met de Tweede Kamer heeft de minister het volgende geantwoord op vragen van de Kamer (we citeren uit het verslag):
“Ik zou nog even willen doorgaan op de brandveiligheid. Ik dacht dat het mevrouw Beckerman was die zei: we doen eigenlijk een stap terug. Dat ging over de brandveiligheid van gebouwen met een woonfunctie voor ouderen. Want, zei ze, de doormelding aan de brandweer wordt teruggedraaid. Ik wil dat hier even rechtzetten. Ik had namelijk een wijziging voor de woonfunctie voor zorg in procedure via een internetconsultatie. Er kwam toen veel kritiek op dat punt. Die heb ik gehoord en gezien. Daarom heb ik besloten om die wijziging niet verder te brengen. In de consultatie zat die dus wel. Consultaties doe je niet voor niks. Het werkt dus, want dit is gesignaleerd als een probleem. Ik ga daarom hierover overleg voeren, specifiek met de woonzorgsector”.

Het mag duidelijk zijn dat de kritiek niet gekomen is uit de brancheorganisaties van ‘De Zorg Brandveilig’. Maar concreet betekent het dat er voorlopig niks verandert en dat het departement (wellicht in het eerste kwartaal van 2022) met ons in contact zal treden over alternatieven. We houden u daarvan op de hoogte.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur