Nieuws

De Zorg Brandveilig organiseert masterclass 'Risicogestuurde brandveiligheid'

15 januari 2018

Het samenwerkingsverband De Zorg Brandveilig organiseert een bestuurlijke masterclass 'Risicogestuurde brandveiligheid' op donderdag 8 februari. Deze masterclass biedt handvatten voor het uitdragen, uitleggen en borgen van risicogestuurde brandveiligheid.

Brandblussers, brandveiligheid

Bij een risicogestuurde brandveiligheid staan de brandveiligheidsrisico's centraal waarop maatregelen genomen worden. Dat gaat verder dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving.

Sleutelrol

Als bestuurder in de gehandicaptenzorg heeft u een sleutelrol bij het bieden van een veilige omgeving aan mensen met een beperking. Maar durft u te prioriteren en uw middelen gericht in te zetten op de belangrijkste risico’s? U bent verantwoordelijk: bent u bereid te staan voor uw keuzes, gebaseerd op een inschatting van reële risico’s? Of voelt u zich meer vertrouwd bij het voldoen aan regels?

Masterclass

Tijdens de bestuurlijke masterclass hoort u op welke wijze de wet ruimte biedt voor het maken van keuzes op basis van een inschatting op risico's. U hoort waarom het voldoen aan regels niet voldoende is en krijgt handvatten aangereikt voor het richting geven aan risicogestuurde brandveiligheid in uw organisatie. Vanuit uw positie en verantwoordelijkheid als bestuurder, in uw relatie tot toezichthouders en ketenpartners en in de borging in uw eigen organisatie. Kortom, deze masterclass biedt u handvatten voor het uitdragen, uitleggen en borgen van risicogestuurde brandveiligheid.

Programma
 • Redelijke brandveiligheid: er kan meer voor minder
  Prof. dr. Ira Helsloot - hoogleraar Besturen van Veiligheid. Radboud Universiteit Nijmegen
 • Verantwoorde brandveiligheidszorg: van regels naar restrisico
  Wim Verboom - hoofdofficier van Dienst en Teammanager Risicobeheersing en Externe veiligheid Brandweer Gelderland-Midden
 • Omgaan met bestuurlijke dilemma’s bij risicogestuurde brandveiligheid
  Nico Kaptein – manager afdeling Onderzoek en Advies. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
 • Borging: integrale brandveiligheid als estafette
  Peter Schut AIFireE CCP – expert integrale veiligheid, zelfredzaamheid en informatievoorziening Octaaf Adviesgroep

Informatie en inschrijven

De bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ vindt plaats op donderdag 8 februari van 14.30 tot 19.00 uur. De masterclass is toegankelijk voor bestuurders en directeuren in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, UMC’s en revalidatiecentra. Kosten voor de masterclass zijn 175,- euro ex btw. U dient zich wel vooraf in te schrijven via s.heijkoop-vanderveur@cot.nl of 010-44 88 332.

De Zorg Brandveilig

De Zorg Brandveilig is een samenwerkingsverband van de zorgbranches, waaronder de VGN en Brandweer Nederland. In het programma 'De zorg brandveilig' staat de omslag centraal van een regelgerichte aanpak op brandveiligheid naar een risicogestuurde aanpak. Alleen voldoen aan wet- en regelgeving resulteert namelijk vaak niet in voldoende brandveiligheid. Daarbij is namelijk geen aandacht voor het risico dat een cliënt oplevert, omdat hij bijvoorbeeld niet in staat is om een ruimte zelfstandig te verlaten bij een ontruiming. Of omdat hij de noodzaak van een ontruiming niet begrijpt. Bovendien kan het gedrag van cliënten een groter risico op het ontstaan van brand vormen.

Deze pagina is een onderdeel van: