Nieuws

De Zorginspirator geeft inzicht in carrièremogelijkheden

14 december 2021

Op de website De Zorginspirator krijgen zorgprofessionals een concreet en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke carrièremogelijkheden. De Zorginspirator is bedoeld als een hulpmiddel dat je blik op carrières in de zorg verruimt.

Zorginspirator is een objectief en onafhankelijk platform dat je ondersteunt bij jouw loopbaan in de zorg. Het is gemaakt voor alle medewerkers in de zorg én voor mensen die (opnieuw) in de zorg willen werken.

Wat vind je op Zorginspirator?

Op Zorginspirator vind je veel zorgfuncties, van a tot z beschreven. Je leert wat de functies inhouden, en welke kennis en vaardigheden worden gevraagd. Daarnaast vind je op Zorginspirator veel opleidingen, waarmee je je loopbaan kunt uitstippelen.

Uniek aan Zorginspirator is dat je een kijkje kunt nemen in de toekomst: van elke functie is ook een toekomstfunctie gemaakt. Hoe gaat jouw functie in de toekomst veranderen? Hoe kun je je daar op voorbereiden?

Op Zorginspirator kun je een account aanmaken om je zorgprofiel te bewaren. Ook kun je hier je CV bijhouden of je gewerkte uren voor je BIG-(her)registratie berekenen. Je kunt ook gevonden functies en opleidingen in je eigen account opslaan en kun je via een handige applicatie een POP- of PAP plan opstellen.

Voor wie

De Zorginspirator is er voor alle medewerkers in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. De online tool is ook geschikt voor herintreders en zij-instromers in de zorg, ter oriëntatie.

Meer informatie

De Zorginspirator is een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties, waaronder VGN, verenigd in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG en de StAZ. De Zorginspirator wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Klik hier om naar De Zorginspirator te gaan

Deze pagina is een onderdeel van: