Nieuws

VGN Podcast: Saamhorigheid maakt de gehandicaptenzorg crisisbestendig

21 december 2022

De gehandicaptenzorg heeft genoeg veerkracht om de huidige economische druk aan te kunnen. Deze stelling staat centraal tijdens een gesprek in De StellingCast, de podcast van de VGN, met twee ervaren zorgbestuurders, Ronald Helder en Jan Fidder. Samen bespreken zij het zware weer dat boven de sector hangt, en ze laten weten of ze ook lichtpuntjes zien.

Stellingcast Saamhorigheid
Ronald Helder (links), Johan van Ruijven (midden) en Jan Fidder (rechts) in gesprek met elkaar over de kostenstijgingen binnen de gehandicaptenzorg

Thermostaat omlaag

Donkere wolken én opklaringen dus. Daarover praten de heren, die beide na vele jaren afscheid nemen van de sector. Helder ging in december met pensioen, Fidder in april van het komend jaar. Het slechte weer in de gehandicaptenzorg komt eerst aan bod. Zoals de kostenstijgingen. Kan de thermostaat in de gehandicaptenzorg ook omlaag? En natuurlijk staan we ook stil bij de enorme arbeidsmarktproblematiek, waarbij Helder uit ervaring weet hoe zijn Amarant het werk zonder zzp'ers aankan terwijl Fidder vertelt bij ’s Heeren Loo te merken dat medewerkers die voor zelfstandigheid kiezen, vaak andere motieven hebben dan je denkt.

Wij hebben geen zzp-inzet nodig, dankzij voldoende zij-instroom, een flexpool waarin iedereen zich happy voelt en energieke werving

Ronald Helder

Licht aan horizon

Helder en Fidder vertellen ook dat de gehandicaptenzorg veel veerkracht heeft en zien mogelijkheden om de moeilijke jaren die nog volgen goed door te komen. Door het werk anders te organiseren, maar vooral door aanbieders en hun medewerkers veel meer in nauwe samenwerking met cliënten en hun naasten te laten werken aan een toekomstbestendige sector met een krachtige lobby.

Een goed voornemen voor 2023? Laten zorgaanbieders, cliënten en hun verwanten hun belangen meer samen gaan agenderen

Jan Fidder

Niet alleen geld

Toch blijven de heren ook bij het benoemen van de lichtpuntjes en de kansen voor de sector waakzaam. Er is veel werk aan de winkel om het licht aan de horizon ook echt te bereiken. Treffend verwoord door Fidder: 'Nieuwe wet- en regelgeving uit Den Haag sluit nog niet aan bij wat we nodig hebben. Onze lobby moet minder ambtelijk. Ga in Den Haag niet in de rij staan voor meer steun. Ik zie dat corona een compensatie-gemakzucht heeft veroorzaakt. Kies voor de maatschappelijke route. Niet alles is oplosbaar met geld.'

Meer informatie

De StellingCast met Ronald Helder en Jan Fidder is de eerste in een drieluik over ‘donkere wolken en opklaringen binnen de gehandicaptenzorg’. In deel twee komen twee niet sectorgebonden deskundigen aan het woord, die van buiten naar binnen kijken. Hun mening over de manier waarop de gehandicaptenzorg zich in crisistijden weert, staat in januari online.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven