Nieuws

VGN podcast over zorginkoop: draaien zorgkantoren te veel aan de ‘prijsknop’?

26 juli 2023

De zorgkantoren brengen met hun inkoopbeleid de kwaliteit van zorg en ondersteuning in gevaar voor mensen met een beperking. Hun voorgestelde tarieven brengen gehandicaptenzorgaanbieders (verder) in financiële onzekerheid. Hoe kijken zorgbestuurders hiernaar? En hoe is dit op te lossen? In De StellingCast, podcast van de VGN, gaan Godfried Barnasconi (Cordaan) en Jan Naaktgeboren (Bartiméus) hierover in gesprek.

Godfried Barnasconi en Jan Naaktgeboren zitten achter een microfoon aan tafel en kijken elkaar aan
Godfried Barnasconi (links) en Jan Naaktgeboren (rechts) in gesprek over zorginkoop voor De StellingCast

Kort geding over tekortschietende tarieven

Het inkooptarief dat de zorgkantoren willen betalen voor het leveren van gehandicaptenzorg is voor drie jaar vastgesteld. De VGN is zeer teleurgesteld over de korting die de zorgkantoren willen doorvoeren voor de periode 2024-2026. Het tarief is gebaseerd op de praktijk uit 2021, terwijl de tarieven in dat jaar én de jaren daarvoor al onvoldoende waren om kostendekkend te zijn. En de financiële uitdagingen waarmee de sector nu te maken heeft, waren toen nog niet eens aan de orde. De VGN en haar leden hebben nu dan ook een kort geding tegen zorgkantoren aangespannen. Door een aanhoudend te laag tarief komt de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking serieus in gevaar, vindt de VGN.

Te makkelijk naar de prijsknop gegrepen

Beide zorgbestuurders zijn het eens met de stelling die in deze StellingCast centraal staat: ‘Korting op vergoeding voor ons werk, raakt de kwaliteit van zorg aan mensen met een beperking te hard’. Jan Naaktgeboren (bestuurder bij Bartimèus) vindt bijvoorbeeld dat we mogen verwachten dat zorgkantoren bij het vaststellen van de tarieven rekening houden met de stijgende kosten. Bijvoorbeeld door het almaar groeiend aantal zorgvragers, terwijl het aantal medewerkers in de toekomst gelijk blijft of zelfs zal dalen. ‘Daarin hebben wij de zorgkantoren – degenen die ons betalen – enorm nodig. En ik denk dat we het met alle energie daarover moeten hebben met elkaar.’

Godfried Barnasconi (bestuurder bij Cordaan) vult aan dat in onze sector – in tegenstelling tot bijvoorbeeld in ziekenhuizen – de zorg niet afgeschaald kan worden. ‘Ik vind dan ook het venijnige hieraan dat de zorgkantoren draaien aan die prijsknop, terwijl ze weten dat we geen kant op kunnen.’

Moet het systeem op de schop?

Hoe zouden deze problemen opgelost kunnen worden? Naaktgeboren ziet de oplossing in de eerder afgesproken Kanslijnen, die zijn vastgelegd in het Landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Barnasconi ziet deze situatie ook als een kans om een meer fundamentele discussie te voeren met elkaar. Bijvoorbeeld, legt Barnasconi uit, met het zorgkantoor waarmee hij zelf contact heeft. 'Daar zitten hele deskundige mensen. En zij wíllen wel, maar zij zitten ook vast in het systeem dat we met elkaar gemaakt hebben.'

Meer informatie

Tijdens de hele zomer besteedt de VGN periodiek tot aan Prinsjesdag vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg en de veerkracht die de sector toont. Meer informatie over zorginkoop is te vinden op deze overzichtspagina. 

De financiering van gehandicaptenzorg via zorgkantoren vinden wij echt niet passen bij een ontwikkeld land als Nederland. De mensen waarover het gaat hebben een beperking die zij hun hele leven bij zich dragen. Dan is het toch bizar dat wij als zorgaanbieders iéder jaar met zorgkantoren moeten onderhandelen over de financiering van hun zorg.

Godfried Barnasconi (bestuurder bij Cordaan) pleit voor een nieuw systeem van zorginkoop
Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: