Nieuws

VGN spant kort geding aan tegen zorgkantoren over inkoopbeleid

21 juni 2023

De VGN is teleurgesteld in het inkoopbeleid van de zorgkantoren voor 2024-2026. Door de financiële voorwaarden in dit inkoopbeleid vrezen we voor de continuïteit en kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking. Samen met 58 zorgaanbieders hebben we daarom een kort geding tegen de zorgkantoren aangespannen. De zitting vindt plaats op 28 september 2023 om 9.00 uur in de Haagse rechtbank.

Te laag en niet van deze tijd

De zorgkantoren hebben op 1 juni hun gezamenlijke inkoopvisie gepubliceerd met aanvullend eigen beleid per zorgkantoor. Het gezamenlijk richttarief voor de gehandicaptenzorg komt uit op 95,7 procent van het maximumtarief dat door de NZa wordt vastgesteld. Dit richttarief is te laag, onder andere omdat het is gebaseerd op gegevens uit 2021. Het houdt geen rekening met de actuele financiële uitdagingen en de onzekerheid zoals die blijkt uit de recent gepubliceerde jaarrekeningen 2022 van de zorgaanbieders. Daar komt bij dat de zorgkantoren geen rekening houden met een doelmatigheidskorting van ongeveer 0,5 procent, die de NZa op het maximumtarief 2024 zal toepassen.

Motivering ontbreekt

De jaarcijfers over 2022 onderstrepen de kwetsbaarheid van de branche. Deze resultaten zouden tot hogere vergoedingen voor de gehandicaptenzorg moeten leiden. We wijzen in dit verband op de motiveringsplicht van zorgkantoren. Tot dusver is onvoldoende duidelijk hoe de zorgkantoren tot de genoemde tariefpercentages zijn gekomen. VGN-directeur Theo van Uum voorziet problemen. “De ontoereikende tariefstelling zal bij de zorgaanbieders tot financiële onzekerheid leiden. Te veel organisaties dreigen in het rood te belanden*. Dat zal de beschikbaarheid en de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking onder druk zetten.”

Ruimte voor verbetering

Samen met de 58 leden willen via het kort geding verbieden dat de zorgkantoren hun voorgenomen inkoopprocedure voor gehandicaptenzorg voor de periode 2024-2026 (potentieel tot en met 2028) kunnen voortzetten. “Tenzij de tarieven worden opgehoogd met een opslag, ter compensatie van de doelmatigheidskorting en de kostenstijgingen die de zorgaanbieders al tussen 2021 en 2024 voor hun kiezen hebben gekregen en krijgen,” houdt Van Uum de deur nog op een kier.

Huisvesting

In de eis staat nog een zeer belangrijk onderdeel specifiek beschreven: de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de Normatieve Inventariscomponent (NIC). “Die moeten niet gekort worden en op 100 procent blijven,” licht Van Uum toe. “Cliënten met een Wlz-indicatie hebben immers vanuit de wet recht op verblijf en daar hoort een kostendekkend tarief bij.”

Zorginhoudelijke samenwerking

De VGN benadrukt tevreden te zijn over de zorginhoudelijke samenwerking met de zorgkantoren. Die heeft begin 2022 geleid tot een akkoord, dat is uitgedrukt in de vijf kanslijnen voor de sector. Hierin hebben we met de zorgkantoren bekrachtigd hoe de gehandicaptenzorg duurzamer, toekomstbestendiger en betaalbaarder kan worden. 

Deze pagina is een onderdeel van: