Nieuws

VGN Podcast: Toenemende financiële zorgen, kan de sector tegen een stootje?

19 juni 2023

Kan de gehandicaptenzorg in Nederland tegen een stootje? Die vraag staat centraal in de nieuwe aflevering van De Stellingcast, de podcast van de VGN. In de podcast komen drie bestuurders aan het woord over de toenemende financiële zorgen binnen de gehandicaptenzorg. Niet alleen de financiële druk neemt toe, ook de complexiteit van de zorgvragen en het aantal zorgvragen, terwijl er minder zorgprofessionals beschikbaar zijn. ‘We kunnen tegen een stootje, maar het is een samenspel van zaken dat het wel erg ingewikkeld maakt.’

 Podcast 1 Donkere Wolken
VGN-woordvoerder Johan van Ruijven (links) in gesprek met Elze Vonk (rechts), bestuurder van zorgorganisatie Alliade

Poll

Laat jouw stem horen!

De gehandicaptenzorg kan wel tegen een stootje

Actie is nodig 

De gehandicaptenzorg staat financieel flink onder druk. Als er niets gebeurt, zal een flink deel van de gehandicaptenzorgaanbieders vanaf 2025 niet meer financierbaar zijn. Dat stelt de VGN vast na het analyseren van 38 jaarrekeningen van haar leden over 2022. Er pakken zich donkere wolken samen boven de branche. In de podcast nemen drie bestuurders de stand van zaken door: Elze Vonk (Alliade), Emmeke van Eersel (Middin) en Han van Esch (Philadelphia). Kan de sector tegen een stootje? 

We kunnen tegen een stootje, maar het is een samenspel van zaken die het wel erg ingewikkeld maakt

Han van Esch - Bestuurder Philadelphia

Stijgende loonkosten: is de grens bereikt? 

De bestuurders gaan in op de oorzaken van de financiële zorgen, zoals de kosten voor personeel. Die post steeg in 2022 met maar liefst 36 procent. Dat komt omdat de sector met personeelskrapte en oplopend ziekteverzuim kampt, waardoor er in toenemende mate een beroep op zzp’ers wordt gedaan. Is er een grens bereikt? Wat doet de inzet van zzp’ers met teams en met de kwaliteit van zorg? En wat zegt deze trend over de aantrekkelijkheid van de sector?  

Tekst loopt door onder de afbeelding

Factsheet - personeel in loondienst
Uit de Factsheet financiële situatie VGN-leden

Ik heb wel de ambitie om de trend van het inschakelen van zzp’ers te doorbreken

Emmeke van Eersel - Bestuurder Middin

Lobby met banken 

De gestegen rente en bouwkosten zijn ook een belangrijke aanleiding voor de geldzorgen binnen de gehandicaptenzorg. En dat heeft effect op toekomstige investeringen. Als de banken zich vanaf 2025 zouden terugtrekken, dan komt veel ontwikkeling tot stilstand. Voor 80 procent van de investeringsplannen is geld van de banken nodig. Dus is het noodzaak de banken dichtbij te houden en samen lobby te voeren. 

Ik vind het opmerkelijk dat de banken nog eerder dan wij op de bres stonden voor onze cliënten, met een passend signaal aan de minister

Elze Vonk - Bestuurder Alliade

Veerkracht en anders organiseren van zorg 

Ook spreken de bestuurders over de veerkracht die de sector kenmerkt en over de initiatieven die zij zelf al hebben genomen om het tij te keren: zowel in de randvoorwaardelijke sfeer als in het anders organiseren van zorg. Zij zien een interessante tijd voor medewerkers in de gehandicaptenzorg aankomen: veel meer in de maatschappij en veel meer samen met het netwerk om de mensen met een beperking heen. 

Meer informatie 

Tijdens de hele zomer besteedt de VGN periodiek tot aan Prinsjesdag vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg en de veerkracht die de sector toont. Meer informatie is te vinden op deze overzichtspagina.  

Han en Emmeke Podcast 1 Donkere wolken.jpeg
Han van Esch (links), bestuurder van Philadelphia, en Emmeke van Eersel (rechts), bestuurder van Middin
Ronella Bleijenburg