Blog

Resultaten uit het verleden…

19 juni 2023

'Als er vandaag de dag nog iets klotst in onze sector, dan is dat het water dat veel zorgorganisaties tot aan de lippen is gestegen en niet langer geld dat tegen de plinten klotst.' Theo van Uum, directeur van de VGN, schrijft in onderstaande blog over de toenemende financiele druk die de gehandicaptenzorg ervaart.

Theo van Uum
Theo van Uum. Foto gemaakt door Aleid Denier van der Gon

Water staat tot aan de lippen

Het geld klotst er tegen de plinten. Dat was jarenlang het geruststellende beeld dat de buitenwereld had van de gehandicaptenzorg. Inmiddels zijn de jaarrekeningen 2022 gedeponeerd. Die maken duidelijk dat dit beeld toe is aan een grondige bijstelling. Als er vandaag de dag nog iets klotst in onze sector, dan is dat het water dat veel zorgorganisaties tot aan de lippen is gestegen. Of dat al niet zorgwekkend genoeg is, dreigen de overheid en de zorgkantoren ons in 2024 ook nog kopje onder te drukken.

Teruglopend resultaat

Afgelopen najaar gaven we een ‘resultaatswaarschuwing’ af over de jaarcijfers 2022: veel organisaties zouden in de rode cijfers belanden. Stiekem hoopte en verwachtte ik dat het uiteindelijk wel weer zou meevallen. Gebeurde dat immers niet elk jaar? Die hoop bleek ijdel. Van de grote zorgorganisaties met een omzet van meer dan 100 miljoen euro belandde vorig jaar bijna een derde in het rood. Met de rest gaat het allesbehalve goed. Velen zagen hun resultaat in 2022 fors teruglopen. Daar is door de bank genomen sprake van een halvering van het resultaat in vergelijking met 2021.

Zonder banken geen zorg...

Ik ben bang dat we er met één wat minder jaar niet zijn. Uit een recent onderzoek dat wij lieten verrichten onder zes organisaties in de gehandicaptenzorg kwam naar voren dat er zeven magere jaren op komst zijn. Dit onderzoek hield onder andere rekening met de loonontwikkeling, de inflatie, de stijgende zorgzwaarte, de noodzakelijke investeringen in duurzaamheid, het ziekteverzuim, de inzet van tijdelijk personeel en… het beleid van de overheid. Beleid dat bestaat uit kortingen op de vergoeding voor huisvesting, behandeling en meerjarig contracteren. De conclusie: bij de zes organisaties komen de resultaten tot 2030 verder onder druk te staan, net als de financierbaarheid van de zorg door de banken. En zonder banken geen zorg…

'We kunnen wel tegen een stootje'

Donkere wolken pakken zich nu dus samen boven de sector. Zijn we daar op berekend? Zeker. We kunnen wel tegen een stootje. Tenminste, als we in staat zijn de zorg in de toekomst anders te organiseren. Samen met onze medewerkers, de mensen die we in zorg hebben en hun naasten. Daar is veerkracht voor nodig, maar vooral sprongkracht. In het diepe. En als de overheid en de zorgkantoren onze enkels niet verzwaren met ongefundeerde budgettaire kortingen, komen we bovendrijven en houden we nu even watertrappelend het hoofd boven water. En daarna in een soepele vrije slag naar het keerpunt.

Meer informatie

Tijdens de hele zomer besteedt de VGN periodiek tot aan Prinsjesdag vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg en de veerkracht die de sector toont. Meer informatie – waaronder een podcast en een achtergrondartikel -  is te vinden op deze overzichtspagina.  

Theo van Uum
Wil je meer weten?
Neem contact op met Theo van Uum