Financiële problemen gehandicaptenzorg: zorginkoop

Illstratie die financiële problemen door zorginkoop weergeeft in de vorm van een weegschaal, percentages, een thermometer en een oplopende grafiek
Mede door zorginkoop komen meer gehandicaptenzorgorganisaties in financiële problemen. Illustratie: Annet Scholten

Voor gehandicaptenzorgorganisaties wordt de financiële situatie steeds nijpender. Een oorzaak hiervan is de zorginkoop en de korting die de zorgkantoren willen doorvoeren voor de periode 2024-2026.

Niet kostendekkend en een kort geding

De tarieven die de zorgkantoren willen doorvoeren zijn gebaseerd op het jaar 2021 en zijn niet kostendekkend. Daarom heeft de VGN samen met de leden een kort geding aangespannen. Want we vinden dat door een aanhoudend te laag tarief de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking serieus in gevaar komt. Daarnaast leiden de tarieven tot een verslechterde financiële situatie. Meer informatie geven we in de podcast over zorginkoop, in het artikel over het kort geding en in de vraag en antwoorden op deze pagina.

Veelgestelde vragen over zorginkoop

Wat bedoelen we met zorginkoop?

Zorginkoop is het proces waarbij er afspraken gemaakt worden tussen financiers en zorgaanbieders, zoals gehandicaptenzorgorganisaties, over welke zorg en tegen welke prijs geleverd mag worden. De financiers (inkopers) zijn zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten. Deze inkopers sluiten hierover een contract met de gehandicaptenzorgorganisaties. De ingekochte zorg wordt dan door de zorgaanbieders geleverd aan mensen met een beperking die dit nodig hebben. De inkopers betalen de geleverde zorg voor zover dat binnen het contract past.

Wie zijn zorginkopers in de gehandicaptenzorg?

In Nederland zijn er drie grote zorginkopers:

  • Zorgkantoren kopen zorg in die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt;
  • de gemeente koopt zorg in die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet valt, en
  • zorgverzekeraars kopen zorg in die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt.

In de gehandicaptenzorg gaat het meestal over de Wlz en de Wmo, dus over de zorgkantoren en gemeenten.

Waarom heeft de VGN een rechtszaak aangespannen over zorginkoop?

De zorgkantoren hebben een nieuw inkoopbeleid bekendgemaakt voor de periode 2024-2026. De VGN is erg teleurgesteld in wat er in dit beleid staat. Vanwege de de financiële eisen in dit inkoopbeleid vrezen we voor de continuïteit en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. 

Samen met 58 zorgaanbieders hebben we daarom een kort geding tegen de zorgkantoren aangespannen. 

Stelling

Laat jouw stem horen!

Korting op vergoeding voor ons werk raakt de kwaliteit van zorg aan mensen met een beperking te hard.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de financiële situatie en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief:

Ook interessant om te lezen

Tijdens de hele zomer besteedt de VGN periodiek tot aan Prinsjesdag vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg en de veerkracht die de sector toont: