Financiële problemen gehandicaptenzorg: de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt - Anders organiseren
De gehandicaptenzorg komt financieel steeds verder in het nauw, onder andere door personeelstekort. Door anders te organiseren toont de sector veerkracht. Illustratie: Annet Scholten

Organisaties in de gehandicaptenzorg komen steeds vaker in financiële problemen. De arbeidsmarkt is één van de oorzaken. Personeelstekort, oplopend ziekteverzuim en de inzet van duur personeel niet in loondienst zorgen voor een slechtere financiële situatie.

Hoe kunnen we problemen het hoofd bieden?

Na eerst een analyse te hebben gemaakt van de financiële problemen in de gehandicaptenzorg, duiken we nu in de arbeidsmarkt. Wat is er nodig om de situatie te verbeteren? En wat hebben we hiervoor nodig vanuit Den Haag? En bovenal, welke veerkracht toont de sector zelf om de problemen het hoofd te bieden?

Arbeidsmarkt en anders organiseren

Luister onze podcast en lees de artikelen waarin we verder inzoomen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg:

Stelling

Laat jouw stem horen!

Door het werk anders te organiseren heeft de gehandicaptenzorg in 2030 geen tekort meer aan zorgprofessionals

Vragen en antwoorden over de arbeidsmarkt in relatie tot de financiële problemen in de gehandicaptenzorg

Hoe groot is het personeelstekort in de gehandicaptenzorg?

Veel organisaties in de gehandicaptenzorg kampen nu al met een personeelstekort. Er zijn op dit moment 46 vacatures per 1000 banen, dat is 35,3% meer dan vorig jaar. Dit probleem zal in de toekomst niet minder worden, blijkt uit het prognosemodel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daarin is te lezen dat het verwachte personeelstekort binnen de sector zorg en welzijn de komende tien jaar onverminderd groot zal blijven en vooral na 2026 verder zal toenemen. Het tekort in zorg en welzijn wordt geraamd op bijna 138 duizend werknemers in 2031, waarvan ruim 15.000 in de gehandicaptenzorg.

Hoe hoog is het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg?

Het ziekteverzuimcijfer in de gehandicaptenzorg was in het eerste kwartaal van 2023 9 procent afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 5,7 procent. Binnen de sector zorg en welzijn lag het ziekteverzuim in diezelfde periode op 8,1 procent.

Waarom heeft de inzet van personeel niet in loondienst een grote invloed op financiële problemen?

Dit heeft met name te maken met de loonkosten. Een zzp’er kost ongeveer twee tot tweeëneenhalf keer meer dan een reguliere medewerker. Vanwege de hoge werkdruk en de tekorten op de arbeidsmarkt, doen zorgorganisaties in toenemende mate een beroep op personeel niet in loondienst (PNIL). In 2022 steeg het PNIL-percentage met 36 procent. Eind 2022 werkten er, naast de ruim 180 duizend werknemers in loondienst, ongeveer vierduizend zzp’ers in de gehandicaptenzorg met een zorg gerelateerde inzet.

Waar moet ik kijken als ik wil werken in de gehandicaptenzorg?

Op de website www.werkenindegehandicaptenzorg.nl vind je vacatures van veel gehandicaptenzorgorganisaties.

Ook interessant om te lezen

Tijdens de hele zomer besteedt de VGN periodiek tot aan Prinsjesdag vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg en de veerkracht die de sector toont:

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de financiële situatie, de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief: