Nieuws

VGN Podcast: Kan anders organiseren van zorg de krappe arbeidsmarkt redden?

06 juli 2023

Door het werk anders te organiseren heeft de gehandicaptenzorg in 2030 geen tekort aan zorgprofessionals meer. Die stelling staat centraal in De Stellingcast, de podcast van de VGN. Bestuurders Ageeth Ouwehand van ’s Heeren Loo en Frank van der Linden van Cello spreken in de podcast over de noodzaak van het anders organiseren van professionele zorg: meer samen met de netwerken om mensen met een beperking heen. ‘Al hadden we geld en mensen genoeg, dan is deze beweging nog een goeie om te maken.’

Arbeidsmarkt - Anders organiseren
De gehandicaptenzorg komt financieel steeds verder in het nauw, onder andere door personeelstekort. Door anders te organiseren toont de sector veerkracht. Illustratie: Annet Scholten

Stelling

Laat jouw stem horen!

Door het werk anders te organiseren heeft de gehandicaptenzorg in 2030 geen tekort meer aan zorgprofessionals

Rode cijfers door personeelscapaciteit? 

Gehandicaptenzorgorganisaties komen in toenemende mate in financiële problemen. ’s Heeren Loo zag het financiële resultaat dat in 2021 werd gemaakt, met twee derde verdampen. Cello belandde vorig jaar zelfs in de rode cijfers. Zou je kunnen zeggen dat de rode cijfers in de branche grotendeels achterwege waren gebleven als er voldoende personeelscapaciteit zou zijn geweest? 

We hebben het over een paar miljoen euro extra op de balans door de inhuur van personeel niet in loondienst. Daar komt de inflatie overheen en, boem: min twee procent

Frank van der Linden - bestuurder Cello

Kwaliteit van bestaan 

Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, moet de professionele zorg herladen worden, vinden de bestuurders. Meer samen met de netwerken om mensen met een beperking heen. De bestuurders vertellen dat de gehandicaptenzorg in de loop der jaren veel zorg naar zich heeft toegetrokken, waarbij de rol van verwanten slecht vertegenwoordigd is. Dat ontstond uit goede bedoelingen, namelijk ontzorgen, maar als het gaat om kwaliteit van bestaan, kun je je afvragen of dat de juiste weg is. 

Goedkope oplossing? 

Ouwehand en Van der Linden bespreken de vraag of het anders organiseren van zorg (meer in samenwerking met het netwerk om mensen met een beperking heen), niet een goedkope manier is om de personeelsschaarste op te vangen. Dat vinden ze te kort door de bocht. Schaarste is weliswaar de aanleiding en vergroot de urgentie, maar zeker niet de reden.  

Al hadden we geld en mensen genoeg, dan is deze beweging nog steeds goed om te maken

Ageeth Ouwehand - bestuurder ‘s Heeren Loo

Toerusten voor het moedige gesprek 

Het betekent wel dat het werk van zorgprofessionals zal veranderen. Het begrenzen van taken van medewerkers die met zo veel passie werken, is ongelofelijk ingewikkeld, geven ze aan. ‘We zullen medewerkers moeten toerusten en hen helpen om het moedige gesprek met verwanten en mantelzorgers te voeren: wat kunnen we samen doen?’  

Tekort aan professionals? 

Als de bestuurders wordt gevraagd of ze het eens of oneens zijn met de stelling dat door het werk anders te organiseren de gehandicaptenzorg in 2030 geen tekort aan zorgprofessionals meer heeft, zegt Ouwehand het oneens te zijn. ‘Omdat we kwantitatief naar minder zorgprofessionals gaan. Dus het moet anders.’ Van der Linden draait het om: ‘Als wij inderdaad in staat zijn om die zorg anders te organiseren, samen met anderen en voor onszelf een kleinere rol, dan denk ik dat we in die nieuwe situatie niet meer tekortkomen. Hoewel het wel een ingewikkeld traject is.’ 

Meer informatie  

Tijdens de hele zomer besteedt de VGN periodiek tot aan Prinsjesdag vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg en de veerkracht die de sector toont. Meer informatie over de arbeidsmarkt is te vinden op deze overzichtspagina.  

Ronella Bleijenburg