Nieuws

Debat Eerste Kamer wetsvoorstel zorg en dwang afgerond

17 januari 2018

De Eerste Kamer heeft 15 en 16 januari de wetsvoorstellen zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg gezamenlijk behandeld. De Eerste Kamer zal 23 januari a.s. over de wetsvoorstellen stemmen. De Wzd en de Wvgg zullen 1 januari 2020 inwerking treden. De Wfz zal 1 januari 2019 gedeeltelijk inwerking treden.
In de slotfase van de behandeling heeft de minister van VWS nog een wetswijziging aangekondigd (die later dit jaar bij de Tweede Kamer zal worden ingediend en dus wijzigingen zal aanbrengen in het wetsvoorstel dat de Eerste Kamer volgende week aanneemt), waarin hij aanvullend een paar zaken wil regelen die ten goede komen aan de uitvoeringspraktijk. De VGN heeft hier positief op gereageerd, omdat twee belangrijke punten die wij in de parlementaire behandeling naar voren hebben gebracht alsnog worden geregeld.  Een derde belangrijk punt, de invulling van zorgverantwoordelijke, hebben wij daaraan toegevoegd. Wij zijn verheugd dat de minister in het debat heeft toegezegd om voor de invulling hiervan te willen aansluiten bij de huidige praktijk (zie voor de inhoud van de punten de brief in de bijlage).
Zodra de Eerste Kamer volgende week daadwerkelijk heeft ingestemd met de Wzd, zal op deze plaats meer informatie komen over de inhoud en implementatie van de wet.
Hieronder treft u het letterlijke verslag aan van het hele debat in de Eerste Kamer, alsmede een nieuwsbericht van de Eerste Kamer waarin een korte versie impressies van de eerste termijn van het debat worden gegeven.

wad
Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: