Nieuws

Wet zorg en dwang aangenomen door Eerste Kamer

23 januari 2018

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen zorg en dwang (Wzd), verplichte ggz (Wvggz) en forensische zorg (Wfz) aangenomen. De Wzd en de Wvggz zullen 1 januari 2020 in werking treden en daarmee de huidige wet Bopz vervangen. De Wfz zal 1 januari 2019 gedeeltelijk in werking treden.

wzd

De VGN is verheugd, dat na een lange parlementaire behandeling van negen jaar, er eindelijk duidelijkheid en zekerheid is voor de praktijk. Hoewel de lange parlementaire behandeling heeft geleid tot een complexe wet, is de winst dat de sector gaat werken met een wet die indertijd is ontworpen met de praktijk en dus specifiek is toegesneden op de gehandicaptensector. Op de valreep van de behandeling van de Wzd zijn nog belangrijke wijzigingen toegezegd waarop de VGN positief heeft gereageerd. Zie hiervoor https://www.vgn.nl/nieuws/debat-eerste-kamer-wetsvoorstel-zorg-en-dwang-afgerond

In de week van 5 februari a.s. treft u hier een factsheet aan waarin de belangrijkste punten uit de Wzd worden toegelicht. Tevens zal er meer informatie komen over de implementatie van de wet. Er zullen verschillende handreikingen, tools etc. worden ontwikkeld om leden adequaat voor te bereiden op de Wzd. 

Downloads

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: