Nieuws

Reactie VGN aan Tweede Kamer op wijzigingen in wetsvoorstel zorg en dwang

01 november 2016

De VGN heeft aan de Tweede Kamer haar reactie gestuurd ten behoeve van de schriftelijke inbreng van de vaste Kamer commissie voor VWS bij de tweede nota van wijziging van de wet verplichte ggz (Wvggz) voor wat betreft het onderdeel wet zorg en dwang (Wzd).
 

regelingzorgendwang

De reactie borduurt voort op het position paper van de VGN dat de vaste Kamercommissie voor VWS heeft ontvangen ten behoeve van het rondetafelgesprek dat 31 oktober 2016 is gehouden over de tweede nota van wijziging van de Wvggz en waarvoor de VGN was uitgenodigd.

In beide reacties heeft de VGN aangegeven blij te zijn met de Wzd, die specifiek is toegesneden op onze sector (en de psycho-geriatrie) en die vanaf het ontwerp van de wet is opgebouwd in samenspraak met de gehandicaptenzorgpraktijk. Het belang van een eigen wettelijke regeling is nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht en toegelicht. Een aantal knelpunten die wij nog in de wet signaleren die aanpassing behoeven is eveneens aan de orde gesteld, opdat de sector straks een goed uitvoerbare wet zal hebben. Vanwege de vele knelpunten waar de sector al jaren met de huidige wet Bopz tegen aanloopt hebben wij de hoop uitgesproken dat de wet snel in werking zal kunnen treden.

Bijgaand treft u de relevante stukken aan. 

In dit eerder geplaatste artikel https://www.vgn.nl/nieuws/wijzigingen-wetsvoorstel-zorg-en-dwang-naar-tweede-kamer-gestuurd kunt u alle wetteksten, wijzigingen, eerdere informatie en toelichting op het wetsvoorstel vinden. 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: