Nieuws

Dementie en verstandelijke beperking: tien signalen

21 augustus 2013

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het stellen van de diagnose dementie extra gecompliceerd. De communicatie met hen verloopt vaak moeilijk. Bovendien: welke symptomen horen bij de beperking en welke bij de dementie? Aan tien signalen herken je dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

  • verlies van initiatief en interesse;
  • verlies van vaardigheden, met name slechtere zelfverzorging;
  • vermindering van het communicatieve vermogen;
  • desoriĆ«ntatie in tijd (minder in plaats en in persoon);
  • motorische achteruitgang;
  • geheugenproblemen voor recente gebeurtenissen;
  • dwalen en rusteloosheid;
  • prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en labiliteit;
  • incontinentie van urine;
  • spierschokjes (bij mensen met het syndroom van Down).

Toolkit Ouderen
Mensen met een verstandelijke beperking worden - net als mensen zonder beperking - steeds ouder. De ouderdomskenmerken zijn bij beide dezelfde, maar het grote verschil is dat de kans op ouderdomsaandoeningen bij mensen met een beperking groter is en dat ze veel eerder verschijnen. Zo krijgt iemand met het syndroom van Down vaak al rond zijn veertigste met bijvoorbeeld dementie te maken. Dat geldt ook voor kwalen als depressies, diabetes en slechthorendheid.

De VGN heeft onlangs een Toolkit Ouderen gepubliceerd. Deze toolkit bevat informatie over de kenmerken van ouderen met een verstandelijke beperking en het aantal ouderen dat we tot deze doelgroep kunnen rekenen. Verder is er onder andere informatie te lezen over ouderdomsaandoeningen, begeleidingsmethodieken, dagbesteding, het stimuleren van maatschappelijke participatie en eigen netwerken. Ga naar: www.vgn.nl/toolkitouderen.

NGO Congres
Vrijdag 27 september organiseert het 'Netwerk Gedragskundigen voor Ouderen met een verstandelijke beperking' (NGO) samen met het Kennisplein Gehandicaptensector het congres 'U bevindt zich hier'. Tijdens het congres krijgt u de laatste stand van zaken, zowel practice-als evidence based, rondom ouderen met een verstandelijke beperking.