Nieuws

Geslaagd jubileumcongres Netwerk Gedragskundigen Ouderen

30 september 2013

Met het congres ‘U bevindt zich hier’ vierde het Netwerk Gedragskundigen Ouderen (NGO) op 27 september 2013 haar 12,5 jarig bestaan in congreslocatie ’t Lichtpunt van Abrona in Huis ter Heide. Het doel van deze coproductie van het NGO en het Kennisplein Gehandicaptensector om de 180 deelnemers een positiebepaling te geven.

Dit gebeurde door plenair en in workshops de huidige stand van zaken te presenteren op zowel practice-based (producten en diensten uit praktijk) als evidence-based (universiteiten en organisaties uit praktijk) onderzoek rondom ouderen met een verstandelijke beperking. Het programma was rijk gevuld, met een lichte en feestelijke toets.

Opening
Congresvoorzitter Hilair Balsters (coördinator Kennisplein Gehandicaptensector) lichtte in zijn welkomstwoord toe dat het Kennisplein netwerken zoals het NGO faciliteert en ondersteunt bij het samenstellen van kennisproducten (zoals de richtlijn ‘Dementie in beeld’ uit 2005) en het organiseren van bijeenkomsten zodat de netwerkleden zich op de inhoud kunnen concentreren. Alle presentaties van dit congres zijn te vinden op de site van het Kennisplein.

Terugblik
Arianne Uijl-Blijenberg (NGO-voorzitter en werkzaam bij ASVZ) startte haar inleiding met een filmpje van Leo, een 81-jarige cliënt van ASVZ. Wat levert zo’n dag als deze op voor hem? Daarna nam ze de deelnemers mee langs de mijlpalen van 12,5 jaar NGO, waarin diverse publicaties verschenen, onderzoeken plaatsvonden en meegewerkt werd aan landelijke initiatieven zoals het leernetwerk Ouderen van het Verbeterprogramma voor de Gehandicaptenzorg en de Toolkit ouderen van de VGN. Kennisdeling vond en vindt plaats via over en weer bezoeken van de deelnemers, op de regionale en landelijke bijeenkomsten en via de eigen digitale community op het Kennisplein.

Experts in gesprek
Hierna leidde Bert Hendrikse (CCE) een gesprek tussen acht experts die de perspectieven van praktijk, onderzoek, beleid en belangenbehartigers vertegenwoordigden: Marian Maaskant (Pergamijn), Tonny Coppus (Dichterbij), Michael Echteld (onderzoeker Erasmus Universiteit), Rianne Meeusen (GGZ Eindhoven), Dicky van der Kaa (KansPlus/VraagRaak), Greetje Smit (manager Philadelphia), Herman Post (Alzheimer Nederland) en Yvonne Heijnen-Kaales (VGN).

Hun aandachtspunten voor de toekomst zijn: gezondheidsproblemen samenhangend met leefstijl en kwetsbaarheid waardoor een slechte oude dag ontstaat, palliatieve zorg, omgaan met verlies, samenwerking, enerzijds tussen ouders-cliënt-professionals bijv. bij vroegsignalering en anderzijds multidisciplinair, bijscholing, toerusting directe begeleiders, pijnbeleving, zichtbaarheid van de beroepsgroep gedragskundigen, syndroomspecifieke veroudering en data-infrastructuur.

Daarnaast werd stilgestaan bij het belang van kennisontwikkeling (ook via toegepast onderzoek), -verspreiding en –vertaling, van vroegtijdige diagnostiek en van evidence-based interventies. Met het oog op dit laatste is samenwerking tussen instellingen en universitaire centra (bijv. van Maastricht, Rotterdam en Nijmegen) van groot belang. 

Workshops 
Vervolgens konden de deelnemers zich in drie workshoprondes zich laten informeren over uiteenlopende onderwerpen als gewoon oud worden, de kwetsbaarheidsindex, dementietafels, ziektebeelden, methodieken en professionele ontwikkeling. Op het einde van de dag werd er via een korte film nog inzage geboden in de simulatietraining Into D’mentia

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten