Nieuws

Vilans, ZonMw en de VGN hernieuwen samenwerkingsovereenkomst Kennisplein Gehandicaptensector

07 februari 2024

Op 7 februari 2024 tekenden ZonMw, Vilans en de VGN een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Kennisplein Gehandicaptensector. Met de hernieuwde overeenkomst geven de drie organisaties ‘een nieuwe impuls’ aan het samenwerken in kennisdeling. De ondertekening vond plaats tijdens het overleg van de Kenniscoalitie Gehandicaptenzorg in Den Haag.

Ondertekening nieuwe overeenkomst Kennisplein Gehandicaptensector
V.l.n.r.: Mirella Minkman (Vilans), Theo van Uum (VGN), Véronique Timmerhuis (ZonMw)

Het Kennisplein Gehandicaptensector deelt sinds 2008 de kennis en ervaringen van zorgprofessionals, cliënten en verwanten uit de gehandicaptenzorg door middel van een website, onderzoek, programma's, projecten, bijeenkomsten en social media. Het plein is een initiatief van Vilans, VGN, ZonMw en Mee NL. Met het Kennisplein Gehandicaptensector delen we landelijk up-to-date praktijk- en ervaringskennis, maken nieuwe evidence-based kennis toegankelijk én halen kennisvragen op. Hiermee wordt inmiddels een grote groep zorgprofessionals en andere betrokkenen bij mensen met een beperking bereikt. 

Samenwerking in kennisdeling

‘Met deze nieuwe overeenkomst bekrachtigen we de waarde van kennis en samenwerking in kennisdeling’, stelt Mirella Minkman (bestuurslid Vilans). ‘Samenwerking in kennisdeling op landelijke niveau wordt steeds belangrijker. De gehandicaptensector staat momenteel voor grote opgaven. De beschikbaarheid van actuele, gevalideerde en toepasbare kennis is van cruciaal belang. De drie ondertekenende organisaties geloven in de missie en mogelijkheden van het plein en door intensief samen te werken bereiken we het beste resultaat in landelijke kennisdeling. We dragen elk vanuit een eigen perspectief, netwerk en opdracht actief bij.’ 

Betekenisvol eigen leven

Theo van Uum, (directeur VGN), bestempelt de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst als duurzame toekomstbestendige kennisinfrastructuur waardoor kennis blijft stromen. ‘De VGN zet zich in voor een samenleving waarin mensen met een beperking in 2030 ‘gewoon kunnen meedoen’ en waarin zij ‘een betekenisvol eigen leven kunnen leiden, ongeacht de zwaarte van hun beperking’. 

‘Het kennisplein is een essentieel element in de kennisinfrastructuur van de gehandicaptenzorg. Door online en offline kennis met de professionals te delen, en middels het ontwikkelen van kennisproducten die bij hen aansluiten, versterken we hun vakmanschap. We willen niet alleen het werkplezier van alle professionals vergroten. We willen ook de kwaliteit van organisaties verbeteren zodat we duurzaam in passende zorg en ondersteuning kunnen voorzien’, benadrukt Van Uum. 

Spil in het bereiken van impact

‘In het licht van onze niet aflatende missie om kennistoepassing te stimuleren, zijn we verheugd over de voortgezette samenwerking’ zegt Véronique Timmerhuis (directeur ZonMw). ‘We stimuleren ook het daadwerkelijk gebruik van nieuwe kennis en innovaties waarmee we burgers en zorg-professionals bereiken. Pas dan dragen de projectresultaten bij aan een zo goed en gezond mogelijk leven voor iedereen.’

‘Deze vernieuwde overeenkomst onderstreept dat partijen uit de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg elkaar steeds beter weten te vinden bij allerlei ontwikkelingen’, verzekert Timmerhuis. ‘We hopen de samenwerking komende jaren te intensiveren. Met het kennisplein dragen we immers bij aan kennisdeling binnen de gehandicaptensector en het platform vormt zodoende een belangrijke spil in het bereiken van impact.’ 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten