Nieuws

IASSIDD 2016 (3): ‘Kom in beweging!’

15 augustus 2016

Sport was het thema van de eerste keynote lezing op deze eerste volle congresdag, maandag 15 augustus 2016. Een in alle opzichten betekenisvolle timing. Een statement, want niet eerder was dit thema op een IASSIDD-congres geprogrammeerd. De IASSIDD en de Special Olympics gaan dan ook een formeel partnership aan, zo werd vol trots aangekondigd.

Uiteraard refereerde Roy McConkey in zijn inspirerende keynote lezing uitgebreid aan de Olympische Spelen, die nu in Rio worden gehouden. In zijn aftrap benoemde hij de grote waarde van sport voor gezondheid, welzijn, vriendschap, leren en zelfbeeld. Om zich vervolgens af te vragen waarom deelname dan grotendeels wordt onthouden aan degenen die hier het meest mee te winnen hebben: mensen met (verstandelijke) beperkingen.

Tips

De barrières hiervoor zijn bekend, vervolgde hij: stigma en zelfstigma, lage prioriteiten van professionals, gebrek aan ‘coaches’, gebrek aan toegang tot sport en aan kennis. Tips over hoe mensen met beperkingen aan te moedigen om meer deel te nemen aan sport, werden gegeven door Ben Haack, sportambassadeur en veelvoudig deelnemer aan de Special Olympics (zie dia). Niet alleen zijzelf, maar ook hun omgeving zal ‘in de benen moeten komen’, zei hij.

Deel inzichten

Dat laatste was voor mij de essentiële boodschap van deze dag. In vele congresbijdragen bleek vandaag dat er een schat aan kennis beschikbaar is. De noodzakelijke volgende stap is om van daaruit aan de slag te gaan. Onderzoekers, beleidsmakers, managers, professionals worden uitgedaagd om nu meer in beweging te komen. Deel inzichten op een manier die ervoor zorgt dat er wat gebeurt: lobby, presentaties, publicaties, beleid…

Co-creatie

Een krachtig voorbeeld hiervan werd door enkele leden van de Academische werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking gegeven in de sessie ‘From practice-based to evidence-based’. Zij presenteerden hun werkwijze, waarbij wetenschap en praktijk via een structurele samenwerking kennis ontwikkelen. In een gelijkwaardige relatie worden evidence-based kennis, practice-based kennis en ervaringskennis samengebracht en leren onderzoekers en professionals elkaars taal beter begrijpen. Daarbij wordt erkend dat de waarde van kennis voor de praktijk gebaseerd is op de betekenisvolle relatie tussen professionals en cliënten. Deze strategie van ‘co-creatie’ in plaats van kennis die top down geïmplementeerd wordt, nodigt uit tot ‘in beweging komen’.

VGN-poster

P.S. Er was ook veel belangstelling voor de poster over het kennisbeleid van de VGN-poster (zie bijlage), die vandaag gepresenteerd werd.

Marion Kersten is senior beleidsmedewerker bij de VGN.

Tijdens het wereldcongres van de IASSIDD in Melbourne blogt iedere dag een onderzoeker op vgn.nl.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: