Nieuws

Dementietafels willen op de kaart blijven

22 november 2016

Op 15 november 2016 kwamen vertegenwoordigers van de regionale Dementietafels bijeen bij de VGN voor een landelijke netwerkbijeenkomst, die in het teken stond van balans opmaken en uitwisseling. In alle regio's blijken de Dementietafels te voorzien in een grote behoefte bij verwanten en professionals om hun kennis en ervaring te delen en is er draagvlak om dit te organiseren. Dè uitdaging is om op de kaart te blijven, zo constateerden penvoerder Dickie van der Kaa (KansPlus) en projectleider Sandra Overbeek (zie pdf).

In haar welkomstwoord wees Ditte van Vliet (VGN) erop dat de VGN het belang van de Dementietafels onderstreept. Dickie van der Kaa schetste vervolgens hoe deze variant op de Alzheimercafés voor de gehandicaptenzorg als een sectorbreed initiatief in 2013 van start ging met ondersteuning van Alzheimer Nederland, fonds verstandelijk gehandicapten, Rabobank Foundation, Stichting SPZ en de VGN. De ambitie om in drie jaar tijd in alle provincies Dementietafels op te zetten werd gehaald. Ook is er een handreiking uitgebracht (zie pdf) en is een themapagina op het Kennisplein gerealiseerd.Met nieuwe financiering van VSB Fonds, Fonds PGO, KansPlus en VGN is de landelijke ondersteuning door projectleider Sandra Overbeek nog een jaar voortgezet. De kunst is nu om de Dementietafels ook de komende jaren op de kaart te houden.  

Daarna leidde Inge Beerse-Timmer ('s Heerenloo) de regionale uitwisseling. Aan de hand van posters en korte presentaties deelden de aanwezigen succesfactoren en tips over uiteenlopende aspecten zoals budget regelen, thema's voor de bijeenkomsten, het betrekken van verwanten en PR en communicatie. Met een brainstorm over het vervolg en een netwerkborrel werd de middag afgesloten. Voor een gefilmde impressie van deze middag, klik hier.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten