Nieuws

Derde platform duurzaamheid in teken van urgentie

15 maart 2019

Op 12 maart organiseerde de VGN de derde bijeenkomst van het platform duurzaamheid. Er waren zo’n 40 deelnemers. De VGN besprak de aanpak vanuit de brancheorganisatie. Urgenda hield een inspirerend betoog over de broodnodige aanpak van de CO2-emissie (het is ‘vijf over twaalf’). Ons Tweede Thuis vertelde over haar aanpak ‘de leerzame reis door de duurzaamheid’.

duurzaamheid

De VGN (Frits Mul) besprak de wijze waarop de brancheorganisatie de belangen van de leden behartigt in Den Haag. Enerzijds: zorgorganisaties pakken hun verantwoordelijkheid rond energietransitie en verduurzaming steeds meer op. Anderzijds: de regelgeving vanuit Den Haag maakt het niet gemakkelijk, kijkend naar de informatieplicht per juli 2019 over de uitvoering van verplichte maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. (zie bijlage: de erkende maatregelenlijst, EML) Daar komt dan in december de tweede verplichte energie-audit ook nog bij. De VGN werkt aan een instrument ter facilitering, samen met Actiz en GGZNederland en MPZ, zie bijlage). De instellingen beseffen wel degelijk dat ze moeten investeren, maar vanuit Den Haag komt weinig duidelijkheid over een adequate bekostiging. Deze kritische punten maken volgens de VGN enige temporisering op weg naar de overheidsdoelstelling van 2030 en 2050 nodig.

Mw. Marjan Minnesma van Urgenda hield juist een pleidooi voor een zo snel mogelijke afbouw van de CO2-emissie. De opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel en het toenemen van de extremen in het weer (koude – hitte; wateroverlast – droogte) richten de aarde te gronde als we niet heel drastisch ingrijpen. De CO2-emissie is volgens Urgenda in de afgelopen 28 jaar nauwelijks gedaald, maar het kan naar 0 in 2030 als we echt willen. Het probleem is niet of het te realiseren is, maar of we het willen. Met voorbeelden in een inspirerend betoog noemde Marjan vele mogelijkheden (o.a. in de woningbouw) waarmee iedereen een bijdrage kan leveren. Ter inspiratie attendeerde ze op de ‘Energiestrijd zorghuizen’ (zie bijlage), een wedstrijd tussen zorginstellingen om zonder investering toch 15% energiebesparing te leveren.

Vanuit Ons Tweede Thuis vertelden Petra Egbers en Edwin van der Werff over de zoektocht binnen OTT: hoe maken we de instelling zo duurzaam mogelijk. Tijdens deze ‘reis’ groeide bij OTT een ‘routeplanner duurzaamheid’, komen er duurzaamheidsplannen per locatie en worden cliënten betrokken. Petra en Edwin: tijdens deze ‘reis’ gingen onze ogen open en bleek er veel mogelijk voor weinig investering. En belangrijk: duurzaamheid heeft betrekking op veel meer dan alleen de CO2-emissie: OTT betrekt ook de apotheek, de levensmiddelen en de afvalverwerking bij de aanpak. Een voorbeeld: het groenonderhoud door cliënten voor de hele organisatie zonder gebruik van chemische middelen. Edwin en Petra legden de deelnemers drie vragen voor ter bespreking. Eén van de vragen: hoe breng je verduurzaming samen met de primaire zorgtaken? Het leidde tot een levendige discussie. Het verslag van deze ‘reis’ van OTT bleek voor veel deelnemers een leerzame ervaring.

Diverse deelnemers vroegen al wanneer de volgende bijeenkomst gaat plaatsvinden. VGN: wellicht in juni 2019.

De drie presentaties voegen we als bijlagen toe, evenals enkele documenten die tijdens de bijeenkomst zijn besproken. In de laatste sheet van de VGN staan meerdere adressen waar veel informatie te verkrijgen is.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: