Nieuws

Deskundige hulp bij Prik- Bijt- Snij- Spataccidenten

27 juli 2015

Medewerkers in de directe zorg kunnen in aanraking komen met gebeurtenissen waarbij niet-intacte huid of slijmvliezen (mond, neus, oren) worden blootgesteld aan mogelijk besmet bloed of besmette lichaamsstoffen. Dit kan gebeuren via prik-, bijt-, snij-, of spataccidenten. Via deze accidenten kunnen hepatitis B-virus, hepatitis C-virus of HIV worden overgedragen. Deze virussen kunnen ernstige ziektes veroorzaken. Sinds 2014 werkt de Stichting Philadelphia samen met PreventCare om de gevolgen van deze incidenten zoveel mogelijk te beperken.

Infectie voorkomen
Bij deze accidenten is het van belang om soms binnen 2 uur en anders binnen 24 uur te handelen, de juiste onderzoeken te doen en relevante medicatie te geven om infectie te voorkomen. Dit vraagt om 24/7 telefonische bereikbaarheid en mogelijkheid om te behandelen. Philadelphia heeft in 2014 geregeld dat medewerkers 24/7 contact op kunnen nemen met PreventCare voor Eerste Hulp Bij Prik-(bijt-snij-spat-)accidenten (EHBP). PreventCare biedt deskundige hulp bij een dergelijk incident. De VGN heeft een raamovereenkomst met PreventCare afgesloten.

Meldingen binnen Philadelphia
In voorgaande jaren werden medewerkers, volgens protocol, geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts of bedrijfsarts. In de praktijk bleek dat medewerkers niet tijdig of onvoldoende deskundig ondersteund werden. Per jaar werden ongeveer  88 prikaccidenten gemeld door medewerkers. Bij een kwart van deze accidenten werd gemeld dat er een consult is geweest met de huisarts. Ook de arbodienst gaf aan dat zij geen meldingen hadden ontvangen van deze accidenten. Bij het ontbreken van onvoldoende adequate begeleiding bij deze accidenten loopt de medewerker te veel risico. Dit laatste gaat ten koste van duurzaamheid, zowel voor Philadelphia als voor de medewerker. Denk aan kans op langdurig ziek zijn, uitval van werkzaamheden etc.

Hoe dan te organiseren?
Philadelphia heeft gekozen om de prikaccidenten te gaan organiseren met een landelijk werkende organisatie. Hierdoor kan bij alle vestigingen van Philadelphia hetzelfde beleid gevoerd worden, en kan er bij alle locaties een eenduidige werkwijze gecommuniceerd worden. Dit zal volgens Philadelphia leiden tot een hogere meldingsgraad.

Door te kiezen voor een organisatie welke indien nodig medische handeling op locatie uitvoert, hoeven werknemers niet van de werkvloer af en is Philadelphia niet afhankelijk van meerdere externe partijen voor de opvolging van de prikaccidenten (denk aan ziekenhuizen, huisartsen etc.).  Daarom heeft Philadelphia gekozen voor PreventCare.

Wat doet PreventCare?
PreventCare is 24 /7 telefonisch bereikbaar voor een verwonde medewerker. Indien het prikaccidentenprotocol dat vereist, zal PreventCare de noodzakelijke onderzoeken binnen 2 uur na melding op locatie (of desgewenst thuis) uitvoeren. Het betreft dan: bloedafname bij de bron en/of het slachtoffer, de laboratoriumbepalingen en de indicatiestellingen door onze arts-infectioloog c.q. aidsbehandelaar. Eventueel toedienen van medicatie. PreventCare is de enige landelijke organisatie die bovengenoemde service aanbiedt.

Acties

  • Begin 2014 heeft Philadelphia het contract getekend met PreventCare. Op basis van de raamovereenkomst is er een contract op maat gemaakt.
  • Het Protocol Prik-bijt-snij-spataccidenten van Philadelphia is aangepast.
  • Alle medewerkers zijn hierover geïnformeerd via hun leidinggevende en via een Nieuwsbericht.
  • Tevens hebben alle locaties een sticker ontvangen met het telefoonnummer van de Eerste Hulp Bij Prikaccidenten (EHBP).

 Hoe gaat het nu?
Medewerkers  weten de weg te vinden naar PreventCare en worden deskundig geholpen, zo nodig wordt bloed afgenomen en worden medewerkers gevaccineerd. PreventCare staat 24/7 klaar om de medewerkers telefonisch te woord te staan. Tot op heden worden vooral prikaccidenten gemeld bij PreventCare. Onze volgende stap is om extra onder de aandacht te brengen dat het ook gaat om Bijt-Snij- en Spataccidenten.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn