Nieuws

VGN en PrikPunt sluiten raamovereenkomst 2011

06 december 2010

Ook voor het jaar 2011 heeft de VGN een raamovereenkomst afgesloten met het Centrum Infectiepreventie van KeurCompany. Hierdoor kunnen leden zich tegen een gereduceerd tarief aansluiten bij PrikPunt, de 24/7 service voor een deskundige beoordeling en advies bij prikaccidenten. Er is een landelijke dekking en er wordt gewerkt volgens beproefde protocollen. Met snelle opvang en de adequate adviezen bij een prikaccident zorgt u voor uw medewerkers en voor hun cliënten.

Een prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt- of spatongevallen, waarbij iemand in contact komt met bloed van een ander. Medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg hebben intensief contact met cliënten, waarbij voornamelijk krab- en bijtaccidenten voorkomen. Daarbij bestaat een reële kans op accidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV is daardoor mogelijk. Een snelle diagnose is hierbij van essentieel belang, zodat een eventuele besmetting direct kan worden bestreden.

Landelijk meld- en adviespunt
Medewerkers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht bij het landelijke meld- en adviespunt. Deze telefonische helpdesk wordt bemand door gespecialiseerde verpleegkundigen en is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0800-77 45 463. Aan de hand van het LCI-protocol bepalen zij, eventueel in overleg met een artsmicrobioloog of HIV-behandelaar, hoeveel risico u of uw medewerker loopt op besmetting met een bloedoverdraagbare aandoening.

Behandeling nodig?
Is behandeling nodig? Dan adviseert Prikpunt de medewerker een behandeling waarbij precies wordt aangegeven welke stappen gezet moeten worden om een adequate afhandeling te waarborgen. PrikPunt registreert alle binnengekomen meldingen en evalueert deze iedere week. Dit geeft uw organisatie belangrijke informatie om prikaccidenten te voorkomen.

Meer informatie en kosten aansluiting
VGN-leden kunnen bij PrikPunt kiezen uit twee contractvormen: een all-in contract of een verrichtingencontract.
Bij het verrichtingencontract betaalt u, naast abonnementskosten, voor een melding en risico-inschatting € 85,-. Bij het abonnement kunt u kiezen voor een voordelig meerjarentarief. Dit tarief is gebaseerd op het aantal medewerkers at risk binnen de organisatie en wordt met een staffel bepaald.
Bij het all-in contract sluit u een ‘verzekering’ af voor alle meldingen, inclusief de risico-inschatting. U betaalt een vast bedrag van € 5,70 per medewerker at risk per jaar en de meldingen en risico-inschatting zijn gratis. 

Eerste acute medische behandeling
Voor de eerste acute medische behandeling(en) die eventueel volgen op een prikaccident, geldt altijd een tarief van € 350,00. Zowel bij het verrichtingen als bij het all-in contract. Naast de diensten van Prikpunt, kan uw organisatie door arboprofessionals worden bijgestaan in uw infectiebeleid, zoals voor vaccinaties (bijvoorbeeld hepatitis B).

Meer informatie
Heeft u vragen over de diensten of wilt u zich aansluiten bij PrikPunt? Belt u dan met het secretariaat van PrikPunt in Den Bosch, 073-64 56 491 of ga naar www.keurcompany.nl/diensten/prikaccidenten.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn