Nieuws

Dialoog blijkt voorwaarde voor eigen regie over arbeidstijden en roosteren

27 september 2017

Besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau binnen organisaties neerleggen is mogelijk, mits gezamenlijk kaders gesteld worden en daarover in gesprek gegaan wordt. Dat is een van de conclusies die te lezen is in de whitepaper ‘In dialoog werken aan arbeidstijden’  die gepresenteerd werd tijdens de slotbijeenkomst van het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren. Binnen het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren hebben vier organisaties in de gehandicaptenzorg (Koninklijke Visio Noord-Nederland, Esdégé-Reigersdaal, Zuidwester en PSW) een aantal maanden gewerkt aan proefprojecten. Hun ervaringen, do’s and dont’s zijn gebundeld in een whitepaper, zodat andere organisaties in de sector hiervan kunnen leren en zelf aan de slag kunnen.

Meer regie voor medewerkers

“Er is een sterke behoefte om de zeggenschap over de arbeidstijden neer te leggen bij medewerkers,” vertelt Karim Skalli-Houssaïni van werknemersorganisatie FNV Zorg & Welzijn. “Met als belangrijkste doel: de balans te vinden en te bewaken tussen werk en privé. Dat is voor ons een belangrijke reden geweest om het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren te starten.” Remco Bakker van werkgeverorganisatie VGN vult aan: “We willen meer regie voor cliënten én medewerkers en op een andere manier onze verantwoordelijkheden invullen. Medewerkers kijken nu anders tegen werktijden aan dan een paar jaar geleden. We voelen allemaal dat het anders moet, maar hoe dan? Daar moet je proeftuinen voor inrichten, dat kun je niet in één keer invullen. Het praktijknetwerk is een van de proeftuinen die daaruit geboren is.”

Conclusie, ervaringen en tips uit het Praktijknetwerk

Aaldert Mellema, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: “Uit de vier pilots komt voor mij één duidelijke conclusie naar voren: zelf roosteren en zeggenschap over diensttijden vereist een volwassen dialoog tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en hun leidinggevenden."
Andere ervaringen van de pilotorganisaties zijn:

  • De kwaliteit van ondersteuning aan cliënten verbetert wanneer medewerkers beter kunnen roosteren;
  • Een veranderende rol voor medewerkers als het gaat om (zelf)roosteren en arbeidstijden betekent ook iets voor andere betrokkenen binnen organisaties. Niet alleen voor planners en roosteraars, maar zeker ook voor managers en leidinggevenden;

Enkele adviezen:

  • Creëer rust in het rooster. Door een onderscheid te maken tussen vast geroosterde diensten en vrije roostertijd (bijvoorbeeld 32 uur werken/28 uur ingeroosterd) ontstaat er ruimte in het rooster. Ruimte om samen met cliënten antwoorden te zoeken op  verborgen vragen en verlangens van de cliënt;
  • Zorg voor een teamdialoog waarbij het gesprek verloopt in dagelijkse spreektaal (en niet in beleidstaal). Zorg ervoor dat deze dialoog in onderling vertrouwen gevoerd kan worden;
  • Onderzoek goed wat de cliënt écht nodig heeft, dat is vaak iets anders dan je zelf denkt.


Download de whitepaper ‘In dialoog werken aan arbeidstijden’

Wilt uw organisatie aan de slag gaan met arbeidstijden en roosteren? Of bent u benieuwd naar de ervaringen en tips van de pilotorganisaties? U vindt de whitepaper in de bijlage.

Meer informatie

In mei en in juli verschenen een aantal tussentijdse artikelen over de pilotorganisaties.
Het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren is een initiatief van de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), te weten de werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ.

Voor meer informatie rondom het Praktijknetwerk of de whitepaper kunt u contact opnemen met Michiel Hietkamp, M.Hietkamp@caop.nl.

mensen zitten om een tafel met een wolk erop

Deze pagina is een onderdeel van: