Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren: hoe gaat het nu?

Op welke wijze kunnen organisaties zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen? Wat hebben medewerkers nodig om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen? En hoe vind je de optimale match tussen de wensen en behoeften van cliënten en de wensen en mogelijkheden van medewerkers? Met deze en andere vraagstukken houdt het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren zich bezig.

Hoe zat het ook alweer?

Begin dit jaar zijn vier pilotorganisaties gestart met proefprojecten, waarbij ze experimenteren met een andere manier van werken. Ook onderdeel van het Praktijknetwerk zijn organisaties die niet actief aan de slag gaan, maar wel vanuit een klankbordrol kritisch meedenken met de pilotorganisaties. De uitkomsten van de pilots worden gedeeld met andere organisaties in de branche middels een slotbijeenkomst en whitepaper.

Auteur: Andrea Hodzelmans

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit lachend

Deze pagina is een onderdeel van