Nieuws

Dien uw projectidee in voor Academische Werkplaats Autisme

15 juli 2013

ZonMw roept een samenwerkingsverband van praktijkorganisaties die zorg en/of ondersteuning leveren aan cliënten met een autismespectrumstoornis én met belangstelling voor innovatie en onderzoek, op met een projectidee hun interesse kenbaar te maken om zich te verenigen in een academische werkplaats.

De deadline voor het indienen van een projectidee is 1 oktober 2013.

Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven om een academische werkplaats autisme te subsidiëren voor een periode van vier jaar. De werkplaats kan wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen en een verdere bundeling van kennis en ervaring op het gebied van autismespectrumstoornissen ondersteunen.

In een academische werkplaats komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en beleid dichter bij elkaar. In een langdurig, multidisciplinair samenwerkingsverband is sprake van een gelijkwaardige wisselwerking tussen deelnemende partijen. Praktijkinstellingen gaan zo meer evidence based werken en onderzoeksinstellingen gaan meer praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Dit komt de implementatie van onderzoeksresultaten ten goede. Kennis wordt vertaald naar voor de praktijk en het beleid bruikbare kennisproducten, adviezen, interventies, protocollen/handleidingen en voorzieningen. Het uiteindelijke doel is dat een academische werkplaats zelf deze samenwerkingsstructuur duurzaam voortzet en van een meer continue basis en financiering voorziet.

Contact
Om geïnteresseerde partijen met elkaar in contact te kunnen brengen, nodigt ZonMw u dan ook nadrukkelijk uit contact op te nemen met de inhoudelijk contactpersoon: programmasecretaris Vicky Verschoor, verschoor@zonmw.nl of 070-34 95 202.

Kijk hier voor meer informatie over de academische werkplaats autisme