Nieuws

Oproep projectideeën Tussen Weten en Doen II

07 september 2012

Werken in uw instelling verpleegkundigen (zoals HBO V-ers), is er een samenwerkingsverband met een academisch ziekenhuis en heeft u ideeën voor onderzoeklijnen op het terrein van beperkingen in functioneren en zelfmanagement, omgaan met leefregels en therapietrouw? Dan kunt u tot 1 november 2012 meedingen voor een projectfinanciering uit het onderzoeksprogramma Tussen Weten en Doen II.

Achtergrond
Het ZonMw programma Tussen Weten en Doen II richt zich op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging en op het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen.

Oproep
ZonMw roept bestaande samenwerkingsverbanden op tot het indienen van projectideeën voor onderzoekslijnen voor de 2e subsidieronde van het programma. Het doel van deze ronde is het werven van 2 onderzoekslijnen. Deze onderzoekslijnen moeten bijdragen aan het in stand houden, ontwikkelen en verder uitbouwen van de onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging. Daarnaast moet de onderzoekslijn bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundig en/of verzorgend handelen. Uiteindelijk moet een onderzoekslijn toepasbare kennis voor de praktijk opleveren die leidt tot een betere kwaliteit van de zorg. Het aan te vragen bedrag is E 750.000 per onderzoekslijn voor maximaal 5 jaar.

Meer info
Voor meer informatie over dit programma zie de bijgevoegde pdf. Voor meer informatie over de oproep, de voorwaarden voor een aanvraag en de procedure klik hier.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten