Nieuws

Eerste subsidieronde programma 'Gewoon Bijzonder' van start

30 juni 2015

De eerste subsidieronde van het programma 'Gewoon Bijzonder' (Nationaal Programma Gehandicapten) is van start. Dit programma stimuleert met subsidies het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren.

In de eerste subsidieronde is een budget van € 2.400.000,- beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking met een intensieve zorgvraag. De focus ligt daarbij op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie of een combinatie hiervan.

Samenwerkingsverbanden van professionals in onderzoek, zorg, welzijn, onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking, mantelzorgers en eventuele andere relevante partners kunnen gezamenlijk projectideeën indienen die gericht zijn op ontwikkeling, bundeling en toepassing van kennis.

Eén netwerk kan maximaal € 400.000,- aan financiering aanvragen. De deadline is 8 oktober 2015. Voor de voorwaarden en procedure zie de website van ZonMw.

Het programma Gewoon Bijzonder

Het programma 'Gewoon Bijzonder' heeft een looptijd van 8 jaar, verdeeld in 2 fasen van 4 jaar. Voor de eerste fase (2015 – 2019) is een budget van 8 miljoen euro beschikbaar. Daarmee stimuleert het programma: 

  • (door)ontwikkeling van kennis. Het gaat om kennis op thema’s die verband houden met de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking: gezondheid, gedrag en participatie.
  • bundeling en toepassing van beschikbare kennis met het oog op gerichte verbetering van de praktijk van zorg en ondersteuning. Het programma levert kennis voor beroepskrachten, bedoeld om mensen op te leiden tot competente professionals met een juiste attitude. Het programma levert ook kennis voor mensen met een beperking (en hun informele netwerk), om de eigen regie te versterken en participatie in de samenleving te bevorderen.
  • een duurzame kennisinfrastructuur waarin veldpartijen samenwerken. Hierin werken mensen met een beperking samen met mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap blijvend samen aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing. Hierin zal het Kennisplein Gehandicaptensector een centrale rol spelen.

Meer informatie over het NPG is te vinden in de bijgevoegde factsheet en op de programmapagina van ZonMw. Daarnaast is nu ook een verslag beschikbaar van het congres Focus op kennis en onderzoek', waarop 22 juni de aftrap van 'Gewoon Bijzonder' plaatsvond.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten