Nieuws

Sportieve start van het Nationaal Programma Gehandicapten

22 juni 2015

Met een trefzekere penalty markeerde staatssecretaris Van Rijn in de Galgenwaard de start van het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG). Het doel van dit programma is betere zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zodat zij in een grotere zelfstandigheid en met meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Gewoon bijzonder, is de titel van het NPG. Het programma kenmerkt zich door de eigen inbreng van mensen met een beperking en hun netwerken. Zij worden in alle fasen van het programma en bij alle projecten betrokken.

De start van Gewoon Bijzonder vond plaats tijdens het congres Focus op Kennis en Onderzoek, dat in het teken stond van het nieuwe kennisprogramma NPG. Op het congres, waar vierhonderd vertegenwoordigers uit het onderwijs, de wetenschap, de zorgaanbieders en verschillende brancheorganisaties bijeen waren, zijn in totaal zestig workshops en dertig posterpresentaties gegeven.

In het programma gaan wetenschappers, zorgprofessionals en mantelzorgers gezamenlijk aan de slag met de thema’s ‘gezondheid’, ‘gedrag’ en ‘participatie’. In een netwerk selecteren ze relevante kennisvragen en ze ontwikkelen activiteiten om deze vragen te beantwoorden. De uitkomsten worden wijd verspreid, onder andere op het digitale kennisplein Gehandicaptensector. Zo ontstaat een duurzame infrastructuur, waarbinnen mensen met een beperking samen met de praktijk, de beleidsvormers, het onderwijs en de wetenschap kennis ontwikkelen, verspreiden en toepassen.

In een vraaggesprek tijdens het congres onderstreepte de staatssecretaris het belang van zo’n infrastructuur, waarin de wetenschap en de toegepaste praktijk in elkaar opgaan. ‘Het NPG moet borgen dat kennis en kunde niet versnipperen, maar voor alle direct betrokkenen worden gebundeld.’ Hij kondigde tevens aan zich nu extra gemotiveerd te voelen om Nederland nog dit jaar het VN-verdrag te laten ratificeren, waarin de rechten van mensen met een beperking sterk worden verbeterd. Deze link biedt een kort beeldverslag van Gewoon Bijzonder in de Galgenwaard.

Gewoon bijzonder heeft een looptijd van acht jaar, verdeeld in twee fasen van vier jaar. Voor de eerste fase (2015-2019) stelde VWS een budget van € 8 miljoen beschikbaar.

www.kennispleingehandicaptensector.nl

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven