Nieuws

VWS geeft opdracht voor Nationaal Programma Gehandicapten

02 april 2015

ZonMw heeft van VWS de opdracht gekregen om het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) te gaan ontwikkelen. 'Gewoon Bijzonder' is de titel die het NPG meekreeg. De VGN heeft in het ‘voorprogramma’ een nadrukkelijke rol gespeeld. Zo werd er een intensieve lobby gevoerd om de benodigde middelen bij VWS vrij te krijgen voor de uitvoering van het NPG.

Maar daar bleef het niet bij. In nauwe samenwerking met een groep hoogleraren werd in het traject 'Krachten bundelen' een aantal bouwstenen opgesteld voor kennisontwikkeling en verspreiding van het NPG. Vervolgens zijn eind vorig jaar op initiatief van de VGN, Vilans en ZonMw zes goed bezochte bijeenkomsten gehouden in het hele land. De drie bouwstenen – gedrag, gezondheid en participatie – stonden centraal tijdens die ontmoetingen. Ze leverden een rijke oogst aan ideeën, verfijningen en daadkracht op, die de bouwstenen een concrete lading gaven. Het droeg bovendien sterk bij aan de uiteindelijke gunning van VWS om het NPG daadwerkelijk te laten ontwikkelen.

VGN werkt momenteel in een programmacommissie mee aan een programmavoorstel, dat nog deze maand aan VWS wordt aangeboden. Het NPG biedt de VGN-leden volop ontwikkelkansen. Het programma maakt het mogelijk om kennis op te doen, toe te passen en te verspreiden, met het doel om de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Dat kan er weer in resulteren dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Het Kennisplein Gehandicaptensector organiseert op 22 juni in congrescentrum Galgenwaard te Utrecht een speciale editie van het congres ‘Focus op onderzoek’, onder de aangepaste titel ‘Focus op kennis en onderzoek De aftrap van het Nationaal Programma Gehandicapten’. Tijdens deze dag wordt in het bijzijn van staatssecretaris Van Rijn letterlijk en figuurlijk de aftrap verricht van het NPG.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven